Hur använder jag konferensgränssnittet som deltagare?

När du har gått med i en konferens som deltagare, innehåller konferensgränssnittet flera verktyg för att hjälpa dig delta konferensen. Alla studenter som går med i en konferens som startades av någon annan kommer att anses vara deltagare.

Du kan också starta en konferens eller ges rollen som presentatör eller moderator. Läs mer om att använda Konferens-gränssnittet som moderator eller presentatör.

Konferensgränssnittet visas med BigBlueButtons HTML5-konferenssystem. Denna guide ger en grundläggande översikt över Konferensgränssnittet. För att läsa mer om specifika funktioner, se BigBlueButtons HTML5 användardokumentation.

Det rekommenderas att använda webbläsarna Chrome eller Firefox för att gå till Konferens-gränssnittet. Skärmdelning stöds inte av Safari-webbläsare.

Visa konferens-gränssnitt

Konferens-gränssnittet innehåller olika verktyg för att hjälpa dig moderera och delta i din presentation. Gränssnittet består av följande områden:

  • Användarmeny [1]
  • Presentationsfönster [2]
  • Konferensverktyg [3]
  • Alternativmeny [4]

Visa användarmeny

Visa användarmeny

Från Användarmenyn, kan du se alla användare i konferensen [1]. Varje användare har ett visningsnamn i Canvas.

Du kan också chatta med konferensdeltagare och bidra till delade anteckningar. För att öppna konferenschatten, klicka på länken Offentlig chatt [2]. För att öppna Delade anteckningar, klicka på länken Delade anteckningar [3].

Användarmenyn är öppen som standard. För att stänga Användarmenyn, klicka på ikonen Användarmeny [4].

Visa presentationsfönster

Presentationsfönstret visar presentationen som har laddats upp av moderatorn eller presentatören [1]. Om konferensen spelas in, visas inspelningstiden högst upp på skärmen [2].

Presentationsfönstret inkluderar också flera verktyg som styr hur du kan delta i konferensen. För att tysta eller sätta på din mikrofon, klicka på knappen Mikrofon [3]. För att lämna konferensljudet, klicka på knappen Ljud [4].

För att aktivera din webbkamera, klicka på knappen Webbkamera [5]. Om webbkameror är aktiverade, kan du dölja presentationsfönstret och endast visa webbkameror genom att klicka på ikonen Dölj [6].

Visa noteringsverktyg

Visa noteringsverktyg

Om moderatorn tillåter det, kan deltagare använda verktyg för att notera presentationsfönstret. För att använda en penna för att rita i presentationsfönstret, klicka på ikonen Penna (Pencil) [1].

För att se alla noteringsverktyg, klicka och håll in Penn-ikonen. Utöver penn-verktyget, kan du också skapa textnoteringar [2], radnoteringar [3], eller formnoteringar [4].

För att panorera ett dokument som har zoomats in, klicka på ikonen Panorera (Pan) [5].

För att justera tjockleken på en notering, klicka på ikonen Tjocklek (Thickness) [6]. För att justera färgen på noteringen, klicka på ikonen Färg (Color) [7].

För att ångra den senaste noteringen, klicka på ikonen Ångra (Undo) [8]. För att radera alla noteringar som du har skapat, klicka på ikonen Radera (Delete) [9].

Om du vill aktivera handavvisning klickar du på ikonen Handavvisning (Palm Rejection) [10].

Anteckningar: Om du inte kan se noteringsverktygen, har de inte aktiverats för deltagare i din konferens.

Öppna menyn Alternativ

Öppna menyn Alternativ

För att öppna menyn Alternativ, klicka på ikonen Alternativ [1].

För att se konferensen i fullskärmsläge, klicka på länken Visa helskärm (Make fullscreen) [2].

För att se information om gränssnittet, klicka på alternativet Om (About) [3].

För att se hjälphandledningar, klicka på länken Hjälp (Help) [4].

För att se snabbtangenter klicka på länken Snabbtangenter (Keyboard shortcuts) [5].

Klicka på länken Lämna mötet (Leave meeting) för att logga ut ur konferensen [6].

Visa menyn Inställningar

Visa menyn Inställningar

För att öppna menyn Inställningar, klicka på länken Inställningar (Settings) [1].

Hantera Applikationsinställningar

Hantera Applikationsinställningar

För att hantera applikationsinställningar, klicka på länken Applikation (Application) [1].

För att aktivera eller avaktivera animeringar som visar när en användare talar, klicka på knappen Animeringar (Animations) [2].

För att hantera ljudfilter till mikrofonen klickar du på Ljudfilter för mikrofonen (Audio Filters for Microphone) [3].

För att välja ett språk för gränssnittet, klicka på rullgardinsmenyn Applikationsspråk (Application Language) [4].

För att justera teckenstorlek, klicka på knapparna Minska eller Öka [5].

Hantera aviseringsinställningar

Hantera aviseringsinställningar

För att hantera noteringsinställningar klickar du på länken Aviseringar (Notifications) [1].

För att hantera chattnotiser klickar du på Ljudnotiser för chattmeddelanden (Chat Message Audio Alerts) [2] och Popup-notiser(Popup Alerts) [3].

För att hantera notiser om deltagande användare klickar du på Ljudnotiser för deltagande användare (User Join Audio Alerts) [4] och Popup-notiser(Popup Alerts) [5].

Anteckningar: Chatt-aviseringar fungerar bara inom samma webbläsare där Konferensgränssnittet är öppet.

Hantera inställningarna Datasparande

Hantera inställningarna Datasparande

För att hantera datasparande-inställningar, klicka på länken Datasparande (Data savings) [1].

För att aktivera eller avaktivera webbkameror, klicka på knappen Aktivera webbkameror (Enable webcams) [2].

För att aktivera eller avaktivera skrivbordsdelning, klicka på Aktivera skrivbordsdelning (Enable desktop sharing) [3].