Hur lämnar jag in en online-uppgift?

Du kan lämna in onlineuppgifter i Canvas med flera inlämningstyper. Instruktörer kan välja vilken typ av online-inlämning de vill du använda. Du kan också ha möjlighet att återinlämna uppgifter ifall din lärare tillåter det.

Filer som laddats via innehållsredigeraren räknas med i din användarlagringskvot. Eventuella bilagor som läggs till som en del av en inlämnad uppgift skickas också till dina användarfiler men räknas inte emot din användarkvot. Men när filen har laddats upp som en uppgift, kan du inte ta bort filen. Filer sparas i inlämningsmappen.

Innan du lämnar in en uppgift, kanske du vill granska all uppgiftsinformation, till exempel uppgiftsmatris, om sådan existerar.

Den här lektionen visar hur du lämnar in en standarduppgift. Lär dig att lämna in en kamratresponsuppgift.

Filapplikationsinlämning från tredje part

Du kan lämna in uppgifter från Google Drive, Dropbox, eller någon annan tredjepartstjänst via din stationära dator på två sätt:

  1. Ladda ner filen till din dator och skicka som en filöverföring
  2. Dela filen, kopiera filen URL, och skicka som en webbadress URL

Mobila inlämningar

Du kan även lämna in uppgifter genom att använda din Android- eller iOS-enhet.

Anteckningar: 

  • Det är inte säkert att alla filtyper är tillgängliga för din uppgift beroende på vilken inlämningstyp för uppgiften som din lärare/instruktör har konfigurerat.
  • Inte alla dina uppdrag kan lämnas in via nätet. Om du inte kan se en länk för att lämna in ditt uppdrag, kanske din instruktör vill att du ska skicka ditt uppdrag på ett annat sätt eller så har tillgänglighetsdatumet passerats. Se beskrivning av uppdraget för instruktioner, eller kontakta din lärare för att få hjälp.
  • Canvas stöder inte filuppladdningar som är större än 5 GB.
  • Om aktiverat i ditt konto spelar Canvas upp en gratulationsanimering när du skickar in en uppgift i tid. Men om du föredrar kan du inaktivera funktionen i dina användarinställningar.
  • Om uppgiften du har öppnat visas annorlunda kan detta bero på att den använder funktionen Uppgiftsförbättringar. Se den här guiden för mer information.
  • Det finns inget stöd för inlämningstypen Studentnotering i gruppuppgifter.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Obs! Du kan också komma åt dina uppgifter genom din användar- eller kursöversikt, kursplan, omdömesbok, kalender och moduler.

Se Kursuppgifter

Se Kursuppgifter

Klicka på namnet på en uppgift.

Starta uppgift

Starta uppgift

För att lämna in en uppgift, klicka på knappen Starta uppgift (Start Assignment).

Obs! Om du inte kan se knappen Starta uppgift (Start Assignment) kanske din lärare vill att du ska lämna in ditt uppdrag online eller så har tillgänglighetsdatumet passerats. Se beskrivning av uppdraget för instruktioner, eller kontakta din lärare för att få hjälp.

Visa inlämningsförsök

Visa inlämningsförsök

Din instruktör kan begränsa antalet inlämningsförsök för en uppgift. Om din uppgift har ett begränsat antal inlämningsförsök kan du se antalet försök du har gjort [1] och antalet inlämningsförsök som tillåts för uppgiften [2].

När du har använt alla dina inlämningsförsök visas knappen Nytt försök (New Attempt) som inaktiverad [3].

Visa slutbetyg notis

Visa slutbetyg notis

En banderoll kan visas ovanför din uppgift vilket indikerar att din lärare har tagit bort uppdraget från beräkningen av det totala omdömet. Men denna inställning påverkar inte uppgiftens inlagor.

Välj inlämningstyp

Din instruktör kommer att bestämma vilka typer av inlämningar som är lämpliga för varje uppgift. Det finns fyra inläggstyper: ladda upp en fil, lämna in textinmatning, fyll in en webbadress eller lämna in media. Du kan bara välja en inlämningstyp per inlämning.

Obs! Det är inte alla filtyper som kan vara tillgängliga för din uppgift, beroende på vilken inlämnings typ du har angivit av din instruktör.

Lämna in studentnotering

Lämna in studentnotering

För att lämna in ett noterat dokument, klickar du på fliken Studentnotering (Student Annotation).

Obs! Det finns inget stöd för inlämningstypen Studentnotering i gruppuppgifter.

Lämna in en filuppladdning

Lämna in en filuppladdning

För att ladda upp en fil från din dator eller ta ett foto med din webbkamera och skicka in den som din uppgift, välj fliken Filöverföring (File Upload).

Skicka in textinmatning

Skicka in textinmatning

För att skicka in en textinmatningsuppgift, välj fliken Textinmatning (Text Entry).

Obs! Innehållsredigeraren för uppgiftsinlämning inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.

Skicka in hemsida URL

Skicka in hemsida URL

För att skicka in en webbadress, välj webbadress (Website URL) fliken.

Skicka in Media Inspelning

Skicka in Media Inspelning

För att skicka in en, medieinspelning, välj Media-fliken.

Lämna in uppgift

Skicka in hemsida URL

När du är redo att lämna in din uppgift, klicka på knappen Lämna in uppgift (Submit Assignment).

Obs! Stora filer som lämnas in med fliken Filuppladdning visar en inlämningsstatusindikator.  

Visa inlämning

Efter att du har lämnat in ditt arbete kommer du att se information om din ansökan i sidofältet [1]. För att åstadkomma filuppladdning ger sidofältet en länk till din inlämning för att ladda ner vid behov.

Du kan välja att lämna in en annan version av din uppgift med knappen Nytt försök (New Attempt) [2]. Du kommer bara att kunna visa information om din senaste inlämning i sidofältet, men din lärare kommer att kunna se alla dina inlämningar.

När läraren bedömt din inlämning visar länken Omdömen i kursnavigeringen en bedömningsindikator.

Du kan även information om din uppgift och länkar till ytterligare feedback på din omdömessida.

Anteckningar:

  • Din uppgift kommer fortfarande att synas i Uppgifter och i Kursöversikt; den tas inte bort när andra uppgifter lämnas in.
  • När du skickar in en uppgift igen kan du bara få tillgång till och visa din senaste inlämning. Däremot kan lärare se alla dina inlämningar.