Hur ser jag uppgiftskommentarer från min instruktör?

Du kan se kommentarer från din lärare på sidan Omdömen. De flesta kommentarerna är belägna i uppdragssidofältet. Dock kan din lärare också lämna kommentarer i din uppgiftsinlämning så som anteckningar eller kommentarer i mediefiler.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigationen.

Se Uppdragskommentarer

Leta reda på uppgiften och klicka på ikonen Kommentar [1]. Se kommentarerna i uppdraget [2]. Du kan också se författaren, datum och tid för kommentaren.

Om du vill visa mediekommentarer eller bifogade filer i inlämningsinformationen klickar du på ikonen Feedback [3].

Öppna uppgift

Din uppdragsinlämning kan även visa kommentarer. Klicka på uppgiftens namn.

Se kommentarer

Se kommentarer

Eventuella instruktörskommentarer på din inlämning, samt eventuella kommentarer som har lagts till av dig, visas i kommentarsdelen av sidofältet [1]. Detta kan vara textkommentarer, mediekommentarer eller bifogade filer. För att visa en mediekommentar, klicka på knappen Spela upp (Play) [2]. För att öppna en bifogad fil, klicka på länken filnamn (file name) [3].

Om din uppgift inkluderar en matris [4] kan din instruktör även lämna kommentarer i matrisen. Länken Visa matris (Show Rubric) visar en indikator om kommentarer har lagts till i en matris [5].

Se anteckningskommentarer

Se anteckningskommentarer

Om du lämnade in uppdraget med en uppladdad fil kan in instruktör ha lämnat annoterad feedback i ditt uppdrag.

Filer som har stöd för annoteringar har länken Visa feedback (View Feedback) bredvid inlämningen. Länken Visa feedback (View Feedback) visar en indikator om noterade kommentarer har lagts till i en uppgift som stöds. Lär dig mer om hur du ser annoterade kommentarer.

Lägg till kommentarer

Lägg till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer till din uppgiftsinlämning [1]. Alla kommentarer som lämnas vid inlämning av gruppuppgifter skickas till läraren och hela gruppen.  

Om din inlämning av gruppuppgifter innehåller kommentarer, betygssätts varje medlem i din grupp individuellt. För att skicka din kommentar till din lärare, välj skicka endast kommentar till lärare [2]. För att skicka din kommentar till din lärare och hela gruppen, välj skicka kommentar till hela gruppen [3].

För att skicka in din kommentar, klicka på spara knappen [4].

Lägg till mediakommentar

Lägg till mediakommentar

Klicka på länken Mediekommentar (Media Comment) för att lägga till en mediekommentar till din inlämning. Du kan spela in en video eller en ljudkommentar för att skicka den till din lärare.

Lägg till emoji

Lägg till emoji

Om din lärare har aktiverat funktionen kan du lägga till emojier i inlämningskommentarer.

Klicka på emojimenyn för att välja en emoji [1].

Om du vill använda en nyligen använd emoji klickar du på emojin i senast använda-menyn [2].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No