Hur besvarar jag varje typ av fråga i en quiz?

Instruktörer kan välja bland många olika frågetyper att lägga till en quiz.

Obs! Din instruktör kanske har använt New Quizzes för att skapa din kurs om quizet du öppnat visas annorlunda. Funktioner kan variera mellan dessa quiztyper. För hjälp med att besvara quizfrågorna, se Hur besvarar jag varje typ av fråga i New Quizzes?

Uppsatsfråga

Uppsatsfråga

För att besvara en uppsatsfråga, klicka i textrutan och skriv ditt innehåll i innehållsredigeraren [1]. Du kan använda redigeraren för att formatera ditt innehåll. Innehållsredigeraren inkluderar också visning av ordantal under nedre högra hörnet i textrutan.

Obs! Uppsatsfrågor kan också användas för matematiska frågor som kräver LaTex ekvationsredigerare. För att infoga en matematisk ekvation klickar du på ikonen Alternativ (Options) [2] och sedan på Ekvation (Equation) [3].

Filuppladdningsfråga

Filuppladdningsfråga

För att besvara en filuppladdningsfråga, klicka på knappen Välj en fil . Canvas öppnar en fildialogruta där du kan hitta filen på din dator. Välj filen så laddas den upp som ditt svar. Canvas bekräftar att din fil har laddats upp [2]. Du kan också ta bort din fil genom att klicka på ikonen ta bort [3] och skicka en ny fil.

Fylla-i-luckan-fråga

Fylla-i-luckan-fråga

För att besvara en fylla-i-luckan-fråga, klicka på textrutan och ange ditt svar.

Fylla-i-flera-luckor-fråga

Fylla-i-flera-luckor-fråga

För att besvara en fylla-i-flera-luckor-fråga, klicka på textrutan [1] och ange ditt första svar. Klicka på den andra textrutan [2] och ange ditt andra svar. Fortsätt så tills du svarat på frågan.

Formelfråga

Formelfråga

För att besvara en formelfråga, klicka på textrutan och ange ditt svar.

Matchande fråga

Matchande fråga

För att besvara en matchande fråga, klicka i rullgardinsmenyn [1] och välj ditt svar [2]. Fortsätt tills du har matchat alla alternativ.

Fråga med flera svar

Fråga med flera svar

För att besvara en fråga med flera svar, klicka i kryssrutorna [1] intill alla tillämpliga svar [2].

Flervalsfråga

Flervalsfråga

För att besvara en flervalsfråga, klicka på radioknappen intill svaret.

Fråga med flera menyer

Fråga med flera menyer

För att besvara en fråga med flera menyer, klicka på den rullgardinsmenyn och välj ditt svar. Fortsätt tills du har svarat på alla delar av frågan.

Fråga med numeriskt svar

Fråga med numeriskt svar

För att besvara en numerisk fråga, klicka på textrutan och ange ditt svar.

Sann/Falsk fråga

Sann/Falsk fråga

För att besvara en sann/falsk fråga, klicka på radioknappen intill svaret.