Hur uppskattar jag mina uppgiftspoäng med hjälp av vad-om-omdömesfunktionen?

Som en student kan du se dina betyg baserat på What-If -poäng så att du vet hur omdömen kommer att påverkas av kommande eller återlämnade uppgifter. Du kan testa omdömen för ett uppdrag som redan inkluderar en poäng, eller ett uppdrag som ännu inte har betygsatts.

Anteckningar:

  • Vad-om-poäng simulerar uppdateringar för ditt nuvarande omdöme och slutomdöme. Beroende på betygsberäkningen i din kurs, kan dina omdömen visas som ett poängvärde eller som en procentsats.
  • Din instruktör kan begränsa dig från att se ditt nuvarande omdöme och/eller slutomdöme.
  • Om detta har aktiverats för ditt lärosäte, kan du endast ha möjlighet att visa kvalitativa data såsom bokstavsomdömen och bedömningskommentarer.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Se ditt nuvarande eller totala omdöme

Visa dina befintliga omdömen för att se hur en uppskattning av poängen kommer att påverka dina omdömen.

Om tillgängligt, visas ditt nuvarande omdöme i sidopanelen [1]. Det nuvarande omdömet beräknas genom att lägga samman de betygsatta uppgifterna enligt deras vikter i kursens bedömningsschema och gäller när kryssrutan Beräkna endast med betygsatta uppgifter (Calculate based only on graded assignments) är markerat i sidopanelen [2]. Kryssrutan är markerad som standard.

Om du vill se ditt totala omdöme, avmarkera kryssrutan i sidofältet. Ditt omdöme kommer då att beräknas på både bedömda uppgifter och uppgifter utan bedömning.

Se omdömesperioder

Se omdömesperioder

Om din instruktör använder omdömesperioder, visar betygssidan den nuvarande omdömesperioden som standard. För att ändra omdömesperioder klickar du på omdömesperiod i rullgardinsmenyn [1]. Klicka på knappen Tillämpa (Apply) [2].

Testa uppgiftspoäng

Testa uppgiftspoäng

Hitta uppgiften och klicka på poängcellen.

Ange Vad-om-omdöme

Ange Vad-om-omdöme

Ange en hypotetisk poäng för uppgiften

Se Vad-om-omdöme

Se Vad-om-omdöme

Omdömessidan uppdaterar totalpoängen med Vad-om-omdömen.

Återgå till den Faktiska poängen

Om du vill att dina vad-om-poäng ska återgå till din faktiska poäng, klicka på pilen bredvid Vad-om-omdöme [1]. Du kan också se till att poängen återgår i sidopanelen, genom att klicka på knappen Återgå till faktisk poäng [2].

Visa sparade Vad-om-poäng

Visa sparade Vad-om-poäng

Om du vill se dina omdömen med hjälp av vad-om-poäng som du testat på din kurs, klicka på knappen Visa sparade Vad-om-poäng.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No