Hur ser jag matrisresultat för min uppgift?

Du kan visa din matrisresultat för din uppgift på sidan Omdömen. Du kan även visa kommentarer som din lärare lämnat i matrisen.

Du kan även visa matrisfeedback på sidan Uppgiftsinformation.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Öppna Matris

Öppna Matris

Om en uppgift har en matris, visar uppgiften matris-ikonen [1]. För att öppna matrisen, klicka på ikonen Matris.

Visa matrisresultat

Visa matrisresultat

Se matrisresultat för din uppgift.

Visa rubrikresultat som inte är för bedömning

Om din lärare har tagit bort poäng från matrisen, kan du ändå visa matrisresultat för din uppgift.

Visa matriskommentarer

Visa matrisresultat

Om din lärare har kommenterat i din matris, kan du se dessa kommentarer under matriskriterierena.

Obs! Den här texten visas endast om din lärare har kommenterat i matrisen.