Hur ser jag mina Canvas-grupper som student?

Du kan se de aktuella grupper du är inskrivna i genom att använda den globala navigationsmenyn. Om du inte ser några grupper listade, har du inte gått med i en grupp eller blivit inskriven i en grupp av din instruktör. Tidigare grupper finns listade under rubriken Tidigare grupper.

Öppna Grupper

Öppna Grupper

I global navigering (Global Navigation), klicka på Grupper (Groups) länken [1], visa sedan dina nuvarande grupper [2]. För att visa alla dina grupper, klicka på länken Alla grupper (All Groups) [3].

Visa grupper

Grupperna är organiserade i nuvarande grupper [1] och tidigare grupper [2].

Se nuvarande grupper

Nuvarande grupper är grupper i kurser som är en del av nuvarande terminshalvår eller termin. Du kan se namnet på gruppen [1] och kursnamnet för gruppen [2]. Om kursen har ett terminsdatum [3], visas terminsdatumet bredvid kursnamnet. Beroende på åtkomstinställningarna för kursen, kan nuvarande grupper också visas i grupper i kurser som har publicerats men ännu inte startat.

Grupper som är tillgängliga för dig har länkad text [4]. Dessa grupper är associerade med nuvarande kurser. För att öppna en grupp, klicka på namnet på gruppen.

Se tidigare grupper

Grupper under rubriken Previous Groups (Tidigare grupper) är grupper i kurer som du har slutfört. Studenter kan inte visa gruppmaterial eller interagera med gruppen efter att kursen har slutförts.

Obs! Vissa institutioner kanske inte tillåter att tidigare grupper visas på gruppsidan.