Hur lägger jag till och ändrar text i innehållsredigeraren som student?

Flera funktioner i Canvas har stöd för innehållsredigeraren, däribland Meddelanden, Uppgifter, Diskussioner, Sidor, Quiz och Quizzes.

Du kan skriva, kopiera och klistra in text från andra källor i innehållsredigeraren. Innehållsredigeraren har även flera formateringsverktyg som du kan använda för att ändra din text.

Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordsgenvägar för att kopiera och klistra in text.

Kopiera och klistra in med en PC

  • Kopiera (Ctrl+C) och klistra in (Ctrl+V)
  • Kopiera (Ctrl+C) och klistra in utan formatering (Ctrl+Shift+V)

Kopiera och klistra in med en Mac

  • Kopiera (Command+C) och klistra in (Command+V)
  • Kopiera (Command+C) och klistra in-utan-formatering (Command+Option+Shift+V)

Obs! Din instruktör kan välja att visa ett annat teckensnitt för din kurs. Teckensnittet visas när text skrivs in i innehållsredigeraren.

Visa innehållsredigeraren

Visa innehållsredigeraren

När du skapar eller redigerar meddelanden, uppgifter, diskussioner eller sidor öppnas innehållsredigeraren som standard.

Du kan lägga till och formatera innehåll med meny fältet [1] eller verktygsfältet [2].

Öppna Tangentbordskommandon

Öppna Tangentbordskommandon

Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. För att visa ett fönster med en lista över tangentbordskommandon, klickar du på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller trycker på tangenterna Alt+F8 (på en PC) eller Option+F8 (på en Mac).

Visa ordräkning

Visa ordräkning

Du kan visa den totala ordräkningen. Om du vill visa det totala antalet ord, tecken och tecken utan mellanslag, klickar du på länken Ordräkning (Word Count).

Ändra storlek på redigerarens fönster

Ändra storlek på redigerarens fönster

Ange text

Ange text

Skriva eller klistra in kopierad text i innehållsredigeraren.

Ta bort textformatering

Ta bort textformatering

För att ta bort textformatering markerar du texten [1] och klickar sedan på ikonen Rensa formatering (Clear Formatting) [2].

Obs! För att visa ikonen Rensa formatering (Clear Formatting) måste du klicka på ikonen Alternativ (Options) [3].  

Ändra teckenstorlek

Ändra teckenstorlek

Markera texten du vill ändra [1]. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Teckenstorlek [2] och välj den storlek du vill använda [3]. Du kan välja någon av storlekarna 8, 10, 12, 14, 18, 24 eller 36 punkter.

Ändra Textformat

Ändra Textformat

Markera texten du vill ändra [1]. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Stycke (Paragraph) [2] och välj det textformat du vill använda [3]. Välj bland Rubrik 2, Rubrik 3, Rubrik 4, Förformaterad och Stycke.

Obs! Den primära rubriken för meddelandet, uppgiften, diskussionen, sidan eller quizet är som standard samma som titeln eller namnet du angav när du skapade objektet.

Enkelt radavstånd

Enkelt radavstånd

För att använda enkelt radavstånd i innehållsredigeraren trycker du på Skift+Enter (Shift+Enter) (på en PC) ellerSkift+Retur (Shift+Return) (på en Mac). Detta skapar en enkel radbrytning istället för en styckebrytning.

Textbetoning

Textbetoning

Markera texten du vill formatera [1].

Om du vill ha den valda texten i fetstil klickar du på ikonen Fetstil (Bold) [2] eller så använder du tangenterna Command+B (på en Mac) eller Ctrl+B (på en PC).

Om du vill göra den valda texten kursiv klickar du på ikonen Kursiv (Italic) [3] eller så använder du tangenterna Command+I (på en Mac) eller Ctrl+I (på en PC).

Om du vill att den valda texten ska strykas under klickar du på ikonen Stryk under (Underline) [4] eller så använder du tangenterna Command+U (på en Mac) eller Ctrl+U (på en PC).

När den markerade texten har formaterats visas en pil ovanför det valda alternativet [5].

Text- och markeringsfärg

Text- och markeringsfärg

Markera texten du vill ändra färg på [1].

För att ändra färg på texten klickar du på ikonen Textfärg (Text Color) [2].

För att färgmarkera textbakgrunden klickar du på ikonen Bakgrundsfärg (Background Color) [3]

Välj en färg i rullgardinsmenyn [4]. Du kan se färgnamnet genom att hovra med muspekaren över färgen [5].

Om du vill ta bort en färgformatering klickar du på ikonen Ta bort färg (Remove Color) [6].

Om du vill välja en anpassad färg för texten klickar du på ikonen Anpassa färg (Custom Color) [7].

Välj Anpassa färg

Välj Anpassa färg

Använd färgväljarpaletten för att välja färgton [1] och nyans[2]. Du kan också ange RGB-färgkoder [3] eller en HEX-färgkod [4]. Visa din anpassade färg i färgvisningsfönstret [5].

Tillämpa din färg på texten genom att klicka på knappen Spara (Save) [6].

Upphöjd och nedsänkt text

Du kan formatera texten som upphöjd eller nedsänkt. Markera texten du vill ändra [1].

Klicka på ikonen Upphöjd (Superscript) [2]. Om du vill formatera din text som upphöjd väljer du alternativet Upphöjd (Superscript) [3] i rullgardinsmenyn. Om du vill formatera din text som nedsänkt väljer du alternativet Nedsänkt (Subscript) [4].

Justera text

För att justera texten placerar du pekaren framför den text du till justera [1] och klickar sedan på ikonen Justera (Alignment) [2]. I rullgardinsmenyn kan du välja att justera texten till Vänster (Left) [3] eller till Höger (Right) [4], eller att Centrera (Center) [5] den.

Obs! För att se ikonen Justera (Alignment) måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [6].

Öka eller minska indrag för text

Öka eller minska indrag för text

Om du vill öka indrag för text klickar du på ikonen Öka indrag (Indent) [1].

Om din text är indragen kan du minska indraget. För att minska indraget för din text klickar du på ikonen Indragspil (Indent) [2] och sedan på Minska indrag (Outdent) [3].

Du kan klicka på Öka och Minska indrag flera gånger för att öka eller minska indraget.

Obs! För att se ikonen Öka indrag (Indent) måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [4].

Justera textorientering

Justera textorientering

Om du vill justera textorienteringen klickar du på formatlänken i menyfältet [1] och väljer alternativet Dirigerbarhet (Directionality) [2]. Du kan orientera texten från Vänster till höger (Left to Right) [3] och från Höger till Vänster (Right to Left) [4].

Skapa numrerade listor och punktlistor

Skapa numrerade listor och punktlistor

Markera den text du vill ta med i listan [1] och klicka sedan på Lista (List) [2]. Du kan välja en punktlista [3] eller en numerisk eller alfabetiskt ordnad lista [4].

Obs! För att se ikonen Lista (List) måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [5].

Visa punktlista

Visa punktlista

Visa punktlistan.

Visa numrerad lista

Visa numrerad lista

Visa den numrerade listan.

Visa automatiskt sparat innehåll

Visa automatiskt sparat innehåll

Om du läser in innehåll igen eller navigerar bort från en sida under redigering av innehåll i innehållsredigeraren kommer Canvas att automatiskt spara ditt innehåll i webbläsarens cacheminne i upp till en dag. När du läser in innehåll igen eller navigerar bort från sidan du redigerar visar Canvas ett meddelande om att det automatiskt sparade innehållet finns. Du kan förhandsgranska innehållet, ta bort det eller läsa in det i innehållsredigeraren.

Obs!

  • Innehåll som sparats automatiskt är inte en funktion som vi garanterar och i vissa situationer sparas inte innehållet.
  • Mängden tillgängligt lokalt minne kan variera beroende på vilken webbläsare du använder.
  • Automatiskt sparat innehåll finns endast tillgängligt på sidor som endast inkluderar ett innehållsredigeringsfönster.
  • Automatiskt sparat innehåll finns endast tillgängligt i samma webbläsare och på den dator du använde när du skapade innehållet.

Förhandsgranska automatiskt sparat innehåll

Förhandsgranska automatiskt sparat innehåll

Om du vill förhandsgranska automatiskt innehåll i Canvas klickar du på knappen Förhandsgranska (Preview).

Läs in automatiskt sparat innehåll

Läs in automatiskt sparat innehåll

Om du vill läsa in automatiskt sparat innehåll i innehållsredigeraren klickar du på knappen Ja (Yes) [1]. Om du vill ta bort det automatiskt sparade innehållet klickar du på knappen Nej (No) [2].

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save).

Obs! När du använder innehållsredigeraren i diskussioner, kan Spara-knappen visas som knappen Posta svar.

Visa innehåll

Visa innehåll

Visa innehållet som skapats i innehållsredigeraren.