Hur använder jag att-göra-listan för alla mina kurser i instrumentpanelen för listvy som student?

Instrumentpanelen för listvy visar alla kursens att-gör-objekt i en dagordningsvy för att hjälpa dig enkelt hantera uppgifter i alla dina kurser. Att-göra-listan innehåller betygsatta samt icke betygsatta att-göra-objekt som din instruktör utser för en att-göra-lista i en kurs. Du kan också lägga till och se dina egna att-göra-objekt i instrumentpanelen. Översikten Listvy (List View) visar även kalenderhändelser och kursmeddelanden.

Obs!

 • Instrumentpanelen för listvy anger inte kursfavoriter och visar alla objekt baserade på datum, kurs-ID, förfallodatum och förfallotid.
 • Att-göra-objekt kan också ses i instrumentpanelen för kortvy och instrumentpanelen för senaste aktivitet.

Öppna listvy

För att öppna instrumentpanelen för listvy, klicka på ikonen Alternativ [1] och välj alternativet Listvy [2].

Obs! Beroende på din institutions inställningar, kan din instrumentpanel visa listvy som standard.

Visa listvy

Instrumentpanelen för listvy visar innevarande datum som standard [1].

För att se tidigare och framtida datum, skrolla upp och nedför sidan [2].

För att snabbt återgå till den aktuella dagens att-göra, klicka på knappen Idag [3].

För att snabbt gå till tidigare objekt med ny aktivitet, klicka på knappen Ny aktivitet [4].  

Se objektinformation

När flera kurser inkluderar Att-göra-objekt på ett enda datum, listas kurser efter Kursnamn och objekt listas efter förfallotid [1].

Betygsatta objekt visar poängvärdet för det betygsatta objektet [2].

Att-göra-objekt inkluderar ikoner som representerar objekttypen:

 • Kamratrespons [3]
 • Kalenderhändelse [4]
 • Meddelande [5]
 • Uppgift [6]
 • Sida [7]
 • Diskussion [8]:
 • Quiz [9]:

Öppna objekt

För att gå till ett Att-göra-objekt, klicka på kursens namn [1].

För att se kursens hemsida, klicka på namnet på kursen [2].

Delta i konferenshändelsen

Om din lärare lagt till en konferenslänk till en kalenderhändelse kan du delta i konferensen från listvyöversikten.

Konferenser som har passerat eller inte har börjat visa en grå deltagarknapp [1].

Klicka på den gröna knappen Delta (Join) [2] om du vill delta i en aktiv konferens.

Se objektsstatus och aktivitet

Listvyn inkluderar etiketter och ikoner för att snabbt kommunicera ett objekts status och aktivitet.

Objekt med ny aktivitet visar en Oläst-indikator [1] och inkluderar en aktivitets-etikett. Ny aktivitet kan inkludera en eller alla av följande etiketter:

 • Betygsatt [2]: en inlämning är betygsatt
 • Svar [3]: ett meddelande eller diskussion har nya svar
 • Feedback [4]: ett betygsatt objekt har ny instruktör- feedback via inlämningskommentarer (visas inte om feedback endast är via DocViewer-noteringar)

När ett betygsatt objekt passerat förfallodatum, visar objektet en kompletterings-indikator [5] och en kompletterings-etikett [6].

Kompletterings-objekt som skickas efter förfallodatum visar en Sen inlämnings-etikett [7].

Om din instruktör har omtilldelat en uppgift till dig visas denna som en Gör om-etikett (Redo label) [8]. Du måste lämna in din uppgift igen.

Markera objekt som slutfört

Betygsatta objekt markeras automatiskt som slutförda när de skickats in. Icke betygsatta objekt måste markeras manuellt som slutförda.

För att manuallt markera ett objekt som slutfört, klicka på kryssrutan för objektet [1]. När du manuellt markerar ett objekt, uppdateras objektets status när du uppdaterar sidan.

Slutförda Att-göra-objekt förblir i Att-göra-listan så att du kan se dem när som helst. För att se information om slutförda Att-göra-objekt, klicka på länken Visa slutfört objekt [2]. Det slutförda objektet visa en slutförd kryssruta [3]. För att se information om slutfört objekt, klicka på objektets namn [4]. Nästa gång du uppdaterar sidan, kommer de slutförda objektet än en gång att döljas i den slutförda länken.

Visa aviseringsmeny

Visa aviseringsmeny

För att se en lista med betygsatta passerat-förfallodatum-objekt i alla dina kurser, klicka på knappen Aviseringsmeny [1]. Aviseringsmenyn hjälper dig se vilka möjligheter som är tillgängliga för dig för att förbättra dina kursomdömen.

För att se nya aviseringsobjekt, klicka på länken Nytt [2]. Du kan avbryta nya aviseringsobjekt genom att klicka på ikonen Ta bort [3]. Att avbryta ett nytt aviseringsobjekt påverkar inte dess status eller markerar det som slutfört.

För att se avbrutna objekt, klicka på länken Avbrutna [4].

Se Omdömen

För att se dina nuvarande kursomdömen, klicka på ikonen Omdömesbok [1]. Menyn Mina omdömen visas dina nuvarande kursomdömen [2]. Klicka på kursens namnlänk för att se sidan Omdömen för din kurs [3].

Obs! Om en av dina kurser använder betygsättningsperioder, är omdömet som visas omdömet för den nuvarande betygsättningsperioden.

Visa Att-göra-objekt

Du kan lägga till dina egna att-göra-objekt i instrumentpanelen. Objekt som associeras med en kurs visas som del av kursobjekten och ordnas efter datum [1]. Allmänna att-göra-objekt visas alltid under alla kurser [2]. Att-göra-objekt kan redigeras när som helst genom att klicka på ikonen Redigera [3].

För att lägga till ett Att-göra-objekt, klicka på ikonen Lägg till objekt [4].

Obs! Du kan också använda kalendern för att lägga till att-göra-objekt, som också kommer att visas i instrumentpanelen för listvy.

Ändra instrumentpanel

Ändra instrumentpanel

För att ändra instrumentpanel-vyn när som helst, klicka på menyn Alternativ .