Hur svarar jag på diskussioner som student?

Du kan enkelt svara på diskussioner. Men svarsalternativet kan variera beroende på hur din instruktör har konfigurerats i diskussionen. Diskussionssvar kan ändras eller tas bort om inte din instruktör har begränsat den funktionen i din kurs.

Innan du skickar ett svar för en betygsatt diskussion kanske du vill granska all diskussionsinformation, till exempel betygsatt diskussionsrubrik, om någon.

Anteckningar:

  • Innehållsredigeraren för diskussionssvar inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.
  • Om din diskussion ser annorlunda ut än vad som visas i den här lektionen kan detta bero på att din instruktör använder sig av Ny design för Diskussioner i din kurs. Läs om hur du svarar på en diskussion i Ny design för Diskussioner.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Öppna Diskussion

Klicka på diskussionens namn.

Svara till diskussionen

Svara till diskussionen

Skriv ditt svar i fältet Svara (Reply) för att svara på huvuddiskussionen.

Skicka Svar

Skicka Svar

Lägg till svar, länkar, filer och andra mediefiler i innehållsredigeraren [1]. Om det tillåts i din kurs kan du även lägga till filer [2].  

För att publicera ditt svar klickar du på knappen Publicera svar (Post Reply) [3].

Obs! Om du publicerar ditt diskussionssvar innan en bifogad bild har laddats upp visas en varning i Canvas.

Se dina svar

Se dina svar

Ditt svar kommer att publiceras i botten av diskussionens svarstråd. Kanten på ditt inlägg kommer att blinka för att visa att det är nytt. Ikonen Oläst intill ditt inlägg ändrar status till Läst om Canvas automatiskt markerar dina inlägg som lästa. Men om du manuellt markerar dina inlägg som lästa, förblir ikon oläst tills du manuellt markerar den som läst.

Skapa en tråd av ett diskussionssvar

Svara på en Kommentar i en Fokuserad Discussion

För att svara på ett diskussionssvar klickar du på länken Svara (Reply) .

Obs! Beroende på hur din instruktör har konfigurerat diskussionen kan svarsfältet se olika ut.

Skicka Svar

Skicka Svar

Lägg till svar, länkar, filer och andra mediefiler i innehållsredigeraren [1]. Om det tillåts i din kurs kan du även lägga till filer [2].  

För att publicera ditt svar klickar du på knappen Publicera svar (Post Reply) [3].

Obs! Om du publicerar ditt diskussionssvar innan en bifogad bild har laddats upp visas en varning i Canvas.

Visa svar

Visa svar

Ditt svar visas längst ned i diskussionstråden. Om dina diskussionssvar automatiskt markeras som lästa visas dina nya svar med ikonen Läs (Read) [1]. Om du har valt att manuellt markera lästa diskussionsinlägg kommer dina inlägg att visas med ikonen Oläst (Unread) [2] tills du manuellt markerar det som läst.