Hur infogar jag en bildfil i ett diskussionssvar som student?

Du kan infoga en bildfil direkt till ett diskussionssvar med hjälp av bildikonen. Du kan bädda in bilder från webben eller dina Canvas-användarfiler. Även om du ändrar bildkällan till den bild som du infogat i ditt diskussionssvar, så kommer bilden som lagts till i ditt svar inte att ändras.

Anteckningar:

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Öppna Diskussion

Klicka på diskussionens titel.

Skriv svar

Skriv svar

Skapa en ny diskussionsinlägg genom att klicka på textfältet Svara (Reply).

Lägg till bild från verktygsfältet

Lägg till bild från verktygsfältet

För att lägga till en bild från verktygsfältet klickar du på ikonen Bild (Image) [1].

Du kan även ladda upp en bild från bildalternativsmenyn. För att se fler bildalternativ klickar du på pilen Bildalternativ (Image Options) [2]. Välj sedan alternativet Ladda upp bild (Upload Image) [3].

Obs! För att se ikonen Bild (Image) måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [4].

Lägg till bild från menyfältet

Lägg till bild från menyfältet

Du kan även lägga till en bild från menyfältet i innehållsredigeraren. I menyfältet visas titeln för innehållsredigerarens verktyg vilket kan vara att föredra för de som använder tangentbordet för att navigera.

Om du vill ladda upp en bild via menyfältet klickar du på menyn Infoga (Insert) [1] och väljer alternativet Bild (Image) [2]. Du kan ladda upp nya bilder och bädda in bilder från dina användarfiler [3].

Ladda upp bild från datorn

Som standard visas bilduppladdningsverktyget på fliken Dator (Computer) [1]. Klicka eller dra och släpp en bildfil till bilduppladdaren för att ladda upp en fil från din dator [2].

Obs! Bilder som laddas upp från din dator med bilduppladdningsverktyget läggs till i dina användarfiler.

Välj fil

Välj fil

Välj bildfilen [1] och klicka på knappen Öppna (Open) [2].

Visa vald fil

Uppladdaren visar namnet på bildfilen [1] och en förhandsgranskning av bilden [2]. För att ta bort bilden klickar du på ikonen Ta bort (Delete) [3].

Bädda in bild från URL

För att bädda in en bild från en URL klickar du på fliken URL [1].

Ange URL:en i fältet Fil-URL (File URL) [2].

Hantera användarrättigheter

Hantera användarrättigheter

Om din institution kräver det måste du välja användningsrättigheter för din bild.

I rullgardinsmenyn Användningsrättighet (Usage Right) [1] väljer du ett av fem alternativ för användningsrätt:

  • Jag har copyrighten: ursprungligt innehåll skapat av dig
  • Jag har fått behörighet att använda filen: auktoriserad behörighet av skaparen
  • Materialet finns i den offentliga domänen: uttryckligen tilldelad till den offentliga domänen, kan inte copyright-skyddas eller är inte längre skyddad av copyright
  • Ett undantag föreligger för materialet – t.ex. skälig användning, citaträtt, eller andra under gällande copyright-lagar: utdrag eller sammanfattningar för kommentering, nyhetsrapportering, forskning eller analys i utbildningssyften
  • Materialet är licensierat av Creative Commons: det här alternativet kräver även en specifik Creative Commons-licens

Om känt, ange information om copyright-innehavaren i fältet Copyright-innehavare (Copyright Holder) [2].

Obs! Om du är instruktör och är osäker på vilka användningsrättigheter som gäller för din bild ska du rådgöra med din institutions administratör.

Hantera bildalternativ

Hantera bildalternativ

Om du vill lägga till alternativ text i din bild lägger du till en alternativ text eller texttaggar i fältet Alternativ text (Alt Text) [1]. Som standard visas bildens filnamn i fältet för alternativ text. All text läses av skärmläsare och aviserar när en inbäddad bild inte kan visas.

Om bilden är dekorativ och inte kräver någon text väljer du alternativet Dekorativ bild (Decorative Image) [2].

Visningsalternativet Bädda in bild (Embed Image) väljs för inbäddade bilder [3].

Om du vill visa länken till bildfilen väljer du visningsalternativet Visa textlänk (Display Text Link) [4]. Fillänken ersätter bilden i innehållsredigeraren.

Infoga Bild

Lämna in uppladdning

För att bädda in den valda bilden klickar du på knappen Lämna in (Submit).

Obs! Bilden blixtrar till innan den bäddas in i innehållsredigeraren.

Visa inbäddad bild

Visa inbäddad bild

Visa den uppladdade bilden i innehållsredigeraren. Du kan även lägga till eller modifiera taggar för alternativ text och hantera visningsalternativen för bilden.

Skicka Svar

Skicka ett svar

Klicka på knappen Skicka svar (Post Reply).

Se Diskussionssvar

Se inlägg

Se ditt diskussionssvar.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No