Hur skickar jag in en mediefil som inlämningsuppgift?

Du kan ladda upp en video eller ljudfil som ska skickas som en uppgift i Canvas. Du kan även använda Canvas för att spela in en ljud- eller videofil som ska skickas som en uppgift. Innan du lämnar in en uppgift, kanske du vill granska all uppgiftsinformation, som till exempel rubriken om uppgift, om något. Du kan även lämna in uppgifter genom att använda din Android- eller iOS-enhet.

Om du vill veta mer om tillgängliga alternativ för att använda mediefiler i Canvas, kan du se resursdokumentet Mediejämförelse i Canvas.

Anteckningar:

  • Canvas accepterar inte medieuppladdningar större än 500 MB
  • Din lärare kommer att avgöra vilken typ av inlämningar som är tillåtna. Ett eller båda av dessa alternativ är kanske inte tillgängliga. Du kan också ha möjlighet att återinlämna uppgifter ifall din lärare tillåter det.
  • Inte alla dina uppdrag kan lämnas in via nätet. Om du inte kan se länken för att, Skicka in uppgift, kan din lärare vilja att du ska skickar din uppgift på ett annat sätt, eller så har tillgänglighetsdatumet passerat. Se beskrivning av uppdraget för instruktioner, eller kontakta din lärare för att få hjälp.
  • Om aktiverat i ditt konto spelar Canvas upp en gratulationsanimering när du skickar in en uppgift i tid. Men om du föredrar kan du inaktivera funktionen i dina användarinställningar.
  • Om uppgiften du har öppnat visas annorlunda kan detta bero på att den använder funktionen Uppgiftsförbättringar.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Öppna uppgift

Öppna uppgift

Öppna uppgift genom att klicka på uppgiftens namn.

Skicka in uppgift

Skicka in uppgift

Klicka på knappen Starta uppgift (Start Assignment).

Obs! Om du inte kan se knappen Starta uppgift (Start Assignment) kanske din lärare vill att du ska lämna in ditt uppdrag online eller så har tillgänglighetsdatumet passerats. Se beskrivning av uppdraget för instruktioner, eller kontakta din lärare för att få hjälp.

Visa slutbetyg notis

Visa slutbetyg notis

En banderoll kan visas ovanför din uppgift vilket indikerar att din lärare har tagit bort uppdraget från beräkningen av det totala omdömet. Men denna inställning påverkar inte uppgiftens inlagor.

Välj mediefil

Spela in/ladda upp mediefiler via fliken Mediefiler (Media)

För att öppna uppladdningsverktyget för mediefiler, välj fliken Mediefiler (Media) [1] och klicka på knappen Spela in/ladda upp mediefiler (Record/Upload Media) [2].

Spela in mediefiler

Spela in mediefiler

Du har möjlighet att spela in video eller ljud för uppladdning till uppgiften.

Klicka på knappen Mikrofon (Mic) [1] för att välja en mikrofon. För att välja en webbkamera, eller för att stänga av webbkameran under ljuduppspelningar, klicka på knappen Webbkamera (Webcam) [2].

Obs! Om du får ett felmeddelande som säger "Uppladdning för mediakommentar har inte satts upp ordentligt", kontakta då din lärare.

Ladda upp mediefiler

Ladda upp mediefiler

Du kan ladda upp en ljudfil [1] eller en videofil [2] till din uppgift. Processen är densamma för båda.

Välj mediefil

Välj mediefil

Välj den fil du vill ladda upp och klicka på Öppna (Open) för att börja ladda upp filen.

Övervaka filuppladdning

Övervaka filuppladdning

Övervaka filuppladdningen. Uppladdningsprocessen kommer att avslutas automatiskt.

Lämna in uppgift

Lämna in uppgift

Visa din uppladdningen av din mediefil i inlämningsboxen för uppgift [1]. Du kan lägga till textkommentarer till din inspelning [2].

För att ersätta den inspelade eller uppladdade mediefilen innan du lämnar in uppgiften, uppdatera din webbläsare och spela in eller ladda upp mediefilen igen.

För att skicka in din inspelning, klicka på Skicka in uppgift knappen [3].

Visa inlämnad uppgift

Sidofältet visar information om din inlämning [1].

Du kan välja att lämna in en annan version av din uppgift med knappen Nytt försök (New Attempt) [2] om din lärare har tillåtit detta. Du kommer bara att kunna visa information om din senaste inlämning i sidofältet, men din lärare kommer att kunna se alla dina inlämningar.

När läraren bedömt din inlämning visar länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen en bedömningsindikator.  Du kan också se information om din inlämning och använda länkar till ytterligare återkoppling på din Omdömessida (Grades page).

Anteckningar:

  • Efter att ha skickat in en uppgift visas uppgiften fortfarande i Uppgifter och i Kursplanen; Listning tas inte bort med inlämning av uppgifter.
  • När du skickar in en uppgift igen kan du bara få tillgång till och visa din senaste inlämning. Däremot kan lärare se alla dina inlämningar.
0 Likes
Was this article helpful? Yes No