Hur skapar jag en hyperlänk från Microsoft Office 365 i innehållsredigeraren som student?

Om din kurs har aktiverat Microsoft Office 365 kan du skapa dokument, presentationer eller kalkylark i din OneDrive och sedan skapa en hyperlänk till det dokumentet överallt där du kan använda innehållsredigeraren i Canvas. Flera funktioner i Canvas har stöd för innehållsredigeraren, däribland Meddelanden, Uppgifter, Diskussioner, Sidor, Quiz och Quizzes.

När filerna är länkade i Rich Content Editor visar länkarna det exakta filnamnet. Försäkra dig om att filnamnen är korrekta innan du länkar en fil.

Obs! 

  • Om du inte kan se alternativet Microsoft Office 365 i innehållsredigerarens LTI-verktygsmeny, kan du ändå inkludera din fil genom att skapa en hyperlänk eller publicera ditt Microsoft Office 365-innehåll till webben och klistra i den inbäddade koden i HTML-redigeraren.
  • PDF-filer som läggs till via Microsoft Office 365 och som inte kan förhandsgranskas i Sharepoint stöds inte i Canvas. Om du vill förhandsgranska PDF-filer måste du lägga till dem i kursfilerna och länka dem till innehållsredigeraren.

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren när du använder en av de Canvas-funktioner som stöder redigeraren.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. Öppna menyn för tangentbordskommandon genom att klicka på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller tryck på tangenten ALT+F8 (PC) eller Option+F8 (Mac).

Öppna appar

Öppna appar

Du kan visa en lista över externa verktyg från menyfältet. Klicka på länken Verktyg (Tools) [1]. Gå till alternativet Appar (Apps) [2] och välj sedan alternativet Visa alla (View All) [3].

Eller så kan du visa dina appar från verktygsfältet. Klicka på ikonen App [4] i verktygsfältet.

Obs! För att visa ikonen App måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [5].

Visa senaste använda appar

Visa senaste använda appar

Om du har tidigare har använt en extern app från innehållsredigeraren kan du snabbt öppna senast använda appar.

Klicka på ikonen App [1] för att visa senast använda appar. Välj sedan den app du vill öppna [2].

Klicka på länken Visa alla (View All) [3] för att visa alla appar.

Öppna Microsoft Office 365

Öppna Microsoft Office 365

Klicka på länken Microsoft Office 365 [1].

Du kan även filtrera menyalternativen i fältet Sök (Search) [2].

Obs! Om länken Microsoft Office 365 inte visas, kan detta bero på att LTI inte har aktiverats för din kurs. Du kan ändå inkludera din fil genom att skapa en hyperlänk eller publicera ditt innehåll på webben och klistra in den inbäddade koden i HTML-redigeraren.

Infoga fil

Sök upp filen du vill länka till och markera kryssrutan bredvid filnamnet [1]. Klicka på knappen Bifoga fil (Attach File) [2].

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save).

Obs! När du använder innehållsredigeraren i diskussioner, kan Spara-knappen visas som knappen Posta svar.

Visa innehåll

Visa innehåll

Visa innehållet.