Hur ser jag alla mina Canvas-kurser som en elev?

När du har loggat in på Canvas kan du se dina nuvarande kurser. Det kan också vara möjligt se tidigare och framtida inskrivningskurser i Canvas.

Obs! Vissa institutioner kan begränsa alternativet att visa eller få åtkomst till framtida registreringskurser före deltagandedatum och/eller begränsa möjligheter att komma åt slutförda kurser.

Öppna kurser

Öppna kurser

I global navigation, klicka på länken Kurser (Courses)  [1], och klicka sedan på länken Alla kurser (All courses) [2].

Se Kurser

Kurserna är organiserade i Alla kurser (All Courses) [1], Tidigare Inskrivningar (Past Enrollments) [2], Framtida Inskrivningar (Future Enrollments) [3] och Grupper (Groups) [4].

Kurser och grupper sorteras automatiskt efter kurs eller gruppnamn.

Visa alla Kurser

Alla kurser är kurser som ingår i nuvarande termin. Beroende på inställningarna för en kurs, kan Mina kurser också visa kurser som ännu inte har startat eller är opublicerade.

Aktiva kurser som är tillgängliga för dig är listade i blå text [1]. Dessa kurser har publicerats och inkluderar en länk till kursen. För att öppna en kurs, klicka på kursens namn. Kurser som är inom nuvarande terminsdatum men inte är tillgängliga ännu är listade i svart text [2]. Dessa kurser har inte publicerats ännu.

Du kan också se de smeknamn som du skapat för kurserna [3].

Om kursen har ett terminsdatum [4], visas terminsdatumet bredvid kursnamnet.

Varje kurs inkluderar en inskrivningsstatus [5]. Statusarna kan vara elev, lärare, lärarassistent, observatör, designer eller en anpassad roll som skapats av din institution.

I avsnittet Alla kurser, kan du anpassa kurslistan och markera kurser som favoriter [6]. Favoritkurser visas instrumentpanelen Kortvy.

Se förflutna Inskrivningar

Kurser under Föregående registrerings (Past Enrollments) rubriker är kurser som har avslutats men som fortfarande är tillgängliga som en läsbar arkiverad kurs. Du kan se kursmaterial och omdömen men kan inte längre delta i kursen.

Obs! Vissa institutioner kanske inte tillåter att tidigare inskrivningar visas på kurssidan.

Visa framtida inskrivningar

Framtida registreringar (Future Enrollments) är kurser som kommer att göras tillgängliga som en del av en kommande termin eller vid ett specifikt kursstartdatum. Framtida Inskrivningar kan vara publicerade eller opublicerade. Däremot kan institutionen hindra instruktörer från att komma åt kurser tills terminen startar.

Om en framtida kurs inkluderar en länk [1], kan du se kursinnehåll men kaninte fullt ut delta i kursen förrän på startdatum. Deltagande inkluderar att lämna in uppgifter och svara på diskussioner.

Om en framtida kurs inte inkluderar en länk [2], kan kursen inte visas förrän på startdatum.

Obs! Vissa institutioner kanske inte tillåter att framtida inskrivningar visas på kurssidan.

Visa grupper

Om ni är inskriven i grupper, visar Grupper de grupper inom dina nuvarande kurser. Du kan se alla dina grupper i grupplistan.

Hitta kurs-ID

Hitta kurs-ID

Du kan lägga till ditt kurs-ID i slutet av kurs-URL:en (t.ex. canvas.instructure.com/courses/XXXXXX).