Hur ser jag moduler som student?

Vissa instruktörer kommer att använda moduler för att organisera kursen. Moduler kontrollerar hela kursflödet tillsammans med innehållet.

Obs! Din instruktör kan välja att dölja modullänken i kursnavigationen. Om modullänken inte är tillgänglig kan du fortfarande komma åt modulobjekt genom andra delar av Canvas, såsom kursplanen eller kurshemsidan. Alternativt kan din instruktör välja att dölja alla kursnavigationslänkar förutom moduler. Om andra kursnavigationslänkar inte är tillgängliga, vill din instruktör att du navigerar i kursen med hjälp av moduler.

Öppna Moduler

Öppna Moduler

I kursnavigeringen, klicka på länken Moduler (Modules).

Se moduler

I moduler kan du se alla modulerna i din kurs. Moduler organiseras i progressionsordning.

Moduler hysar innehållsobjekten inom varje modul.

För att dölja eller visa alla moduler, klicka på knappen Visa alla/Dölj alla (Expand All/Collapse All) [1].

För att dölja eller visa enskilda moduler, klicka på pilen Visa/Dölj (Expand/Collapse) [2].

Om du väljer att dölja eller visa en eller flera moduler behåller modules indexsida varje moduls status.

Anteckningar:

 • Knappen Dölj alla (Collapse All) visas om en eller flera moduler visas. Knappen Visa alla (Expand All) visas om en eller flera moduler döljs.
 • Sidan Moduler stöder tangentbordsgenvägar. För att visa ett fönster med en lista över tangentbordskommandon trycker du på tangenterna Skift+? samtidigt.

 

Visa låst modul

Visa låst modul

Din instruktör kan låsa en modul fram till ett angivet datum. Låsta moduler visar en Låst ikon [1] och ett upplåsningsdatum [2].

Se modulikoner

Se modulikoner

Moduler kan fyllas med olika typer av innehåll. Varje modulobjekt inkluderar även en ikon med sin typ:  

 • Sida [1]: en sida med innehåll att läsa
 • Diskussion [2]: en kursdiskussion
 • Quiz [3]: en kurs quiz
 • Uppgift [4]: en kursuppgift
 • Länk eller externt verktyg [5]: en extern länk eller verktyg för att visa utanför kursen
 • Fil [6]: en fil att ladda ner eller titta på

Se krav

Se krav

Om en modul inkluderar krav, visar rubriken om du förväntas uppfylla alla krav eller välja ett krav [1].

Bredvid modulartikeln kan du se vilken typ av krav som ställs för att slutföra modulartikeln [2]. Du måste färdigställa alla obligatoriska modulartiklar innan du kan gå vidare till nästa modul. Vissa moduler kan kräva att du färdigställer modulartiklar i ordning.

Beroende på modulartikeltyp, inkluderar kraven upp till fem alternativ:

 • Se: Du måste se objektet.
 • Markera som utförd: Du måste Markera modulen som färdig innan du kan gå vidare till nästa föremål.
 • Bidra: Du måste lägga till ett svar till diskussionsämnet eller bidra med innehåll till en sida.
 • Registrera: Du måste lämna in uppdgiften, betygsatt diskussion eller quiz.
 • Få minst X poäng: Du måste lämna in uppgiften med minst den poäng som visas.

Se progressionsikoner

Se progressionsikoner

Modulobjekt kan också användas för att visa progression genom en modul. Moduler och/eller modulobjekt som inte är tillgängliga för dig är gråade.

Du kan sväva med pekaren över modulikonerna och se krav.

Ikonbetydelser kan ändras, beroende på om din kurs använder krav:

 • Orange streckikon [1]: modulartikeln är försenad. När den är intill modulöverskriften innebär denna ikon att modulenkravet inte har uppfyllts.
 • Grön bock [2]: modulartikeln har slutförts. För krav innebär denna ikon att modulkravet har uppfyllts.
 • Blå infoikon [3]: modulobjektet har skickats in men har ännu inte bedömts.
 • Alternativ [4]: modulartikeln kräver att du väljer en uppgiftsväg innan ytterligare modulartiklar kan visas.
 • Vit cirkel [5]: modulartikeln har inte påbörjats.
 • Låsikon [6]: modulen är låst till ett datum i framtiden. Denna symbol betyder att den inte kan visas för att den tidigare modulen inte har slutförts.
 • Låsmeddelande [7]: modulen kan innehålla ytterligare information som inte kan kommas åt tills kursen i meddelandet är betygsatt.

Se individuellt modulobjekt

Se individuellt modulobjekt

Varje modul innehåller modulobjekt. Varje föremål innehåller modulföremålets namn [1]. Objekt kommer att visa slutförandedatum (om något) [2], och antalet poäng som uppgiften är värd [3]. Om ett Att-göra-datum lades till ett icke bedömt objekt, visas datumet intill modulobjektet [4].

Obs! Om din instruktör har placerat en opublicerad quiz i modulen, kommer du inte att kunna se hur mycket poäng som är möjligt att få, eller quiz frågor tills quiz har publicerats.

Öppna modulartikel

Öppna modulartikel

För att påbörja en modul, klicka på den första artikeln i modulen.