Hur spelar jag in mediefiler med innehållsredigeraren som student?

Du kan använda innehållsredigeraren för att spela in video och ljud. Du kan spela in media i vilken längd som helst, men kortare videor rekommenderas. Om mediefilen är längre än 15 minuter ska du överväga att spela in och ladda upp genom en extern leverantör. Längre medieinspelningar kräver längre renderingstid och kan avbrytas utan en stabil uppkoppling.

Flera funktioner i Canvas har stöd för innehållsredigeraren, däribland Meddelanden, Uppgifter, Diskussioner, Sidor, Quiz och Quizzes.

Canvas video stödjer även bildtexter. När du spelat in och sparat en video, lär dig hur du kan lägga till bildtexter till videon.

Anmärkningar: 

  • Inspelning av mediefiler stöds inte i webbläsaren Safari. Använd Chrome eller Firefox för att spela in mediefiler från innehållsredigeraren.
  • Media som spelats in i innehållsredigeraren sparas i mappen Uppladdade mediefiler (Uploaded Media) i dina användar- eller gruppfiler. Om mediefiler spelas in för en uppgiftsinlämning lagras mediefilen i dina användarfiler.

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren när du använder en av de Canvas-funktioner som stöder redigeraren. Flera funktioner i Canvas har stöd för innehållsredigeraren, däribland Meddelanden, Uppgifter, Diskussioner, Sidor, Quiz och Quizzes.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. Öppna menyn för tangentbordskommandon genom att klicka på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller tryck på tangenten ALT+F8 (PC) eller Option+F8 (Mac).

Spela in mediefiler från verktygsfältet

Spela in mediefiler från verktygsfältet

För att ladda upp en mediefiler från verktygsfältet klickar du på ikonen Mediefiler (Media) [1]. Välj alternativet Ladda upp/Spela in mediefiler (Upload/Record Media) [2] i rullgardinsmenyn.

För att se ikonen Mediefiler (Media) måste du kanske först klicka på ikonen Alternativ (Options) [3].

Obs! Om ikonen Mediefiler (Media) inte visas i verktygsfältet har medieuppladdningar inaktiverats av din institution.

Spela in mediefiler från menyfältet

Spela in mediefiler från menyfältet

Klicka på länken Infoga (Insert) [1]. Gå till alternativen för Mediefiler (Media) [2] och välj alternativet Spela in/ladda upp mediefiler (Record/Upload Media) [3].

Öppna medieinspelningsverktyget

Klicka på fliken Spela in (Record).

Välj alternativ för mikrofon och webbkamera

Välj alternativ för mikrofon och webbkamera

Medieinspelaren ansluts till din dators standardmikrofon och webbkamera.

För att ändra mikrofoninställningar klickar du på knappen Mikrofon (Mic) [1]. Välj sedan från de alternativ som visas [2].

För att ändra dina webbkamerainställningar klickar du på knappen Webbkamera (Webcam) [3]. För att inaktivera videoinspelning väljer du Ingen video (No Video) [4].

Spela in Media

Spela in Media

Klicka på knappen Starta inspelning (Start Recording) .

Avsluta medieinspelning

Medieinspelaren visar längden på din aktuella inspelning [1].

För att starta om din inspelning klickar du på knappen Börja om (Start Over) [2].

För att avsluta din inspelning klickar du på knappen Avsluta (Finish) [3].

Förhandsgranska inspelade mediefiler

Förhandsgranska inspelade mediefiler

Förhandsgranska dina inspelade mediefiler i medieinspelaren [1].

För att ge dina mediefiler en titel anger du den i fältet Titel (Title) [2].

För att bädda in mediefiler i innehållsredigeraren, klicka på knappen Spara (Save) [3].

Visa inbäddade mediefiler

Visa inbäddade mediefiler

Visa den uppladdade mediefilen i innehållsredigeraren.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save).

Obs! När du använder innehållsredigeraren i diskussioner, kan Spara-knappen visas som knappen Posta svar.

Visa innehåll

Visa innehåll

Visa innehållet som skapats i innehållsredigeraren.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No