Hur laddar jag upp en fil som uppgiftsinlämning i Canvas?

Om din lärare tillåter filöverföringar som en inlämningstyp, kan du ladda upp en fil från datorn som ett uppgiftsinlämning. Canvas konverterar vissa filtyper som förhandsvisningar och har stöd för vissa mediefilsuppladdningar.

Eventuella bilagor som läggs till som en del av en inlämnad uppgift skickas också till dina användarfiler men räknas inte emot din användarkvot. Men när filen har laddats upp som en uppgift, kan du inte ta bort filen. Filer sparas i inlämningsmappen.

Om ditt lärosäte har aktiverat Google Drive som inlämningstyp kan du även ladda upp en fil från Google Drive.

Anmärkningar:

  • Canvas stöder inte filuppladdningar som är större än 5 GB.
  • Om aktiverat i ditt konto spelar Canvas upp en gratulationsanimering när du skickar in en uppgift i tid. Men om du föredrar kan du inaktivera funktionen i dina användarinställningar.
  • Om uppgiften du har öppnat visas annorlunda kan detta bero på att den använder funktionen Uppgiftsförbättring (Assignment Enhancement). Se den här guiden för mer information.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Välj uppgift

Välj uppgift

Klicka på uppgiftens namn.

Starta uppgift

Starta uppgift

Klicka på knappen Starta uppgift (Start Assignment).

Lägg till en fil

Lägg till en fil

För att ladda upp en fil från din dator, klicka på knappen Ladda upp fil (Upload File) [1]. När filen öppnas, leta upp och klicka på namnet på filen. Längst ner i fönstret, klicka på Välj (Choose) eller Bläddra (Browse) knappen (beroende på din webbläsare).

För att ladda upp en fil som du redan har laddat upp till Canvas, klickar du på länken Klicka här för att hitta fil... (Click here to find a file...) [2]. Fillistan kommer att expandera. Klicka på namnet på filen.

Om du har åtkomst till att ladda upp en fil från Google Drive kan du lämna in n Google-fil genom att klicka på fliken Google Drive [3].

Lägg till en annan fil

Lägg till en fil

Om du behöver ladda upp en annan fil, klickar du på länken Lägg till en annan fil (Add Another File).

Obs! Du kan bara överföra ytterligare filer från datorn.

Skicka in uppgift

Skicka in uppgift

Klicka på knappen Lämna in uppgift (Submit Assignment).

Visa inlämningsstatus

Visa inlämningsstatus

På stora filer visas en indikator på inlämningsstatus.

Visa inlämning

Visa bekräftelse på inlämning av uppgift.