Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur skapar jag en kursdiskussion som student?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur skapar jag en kursdiskussion som student?

Det kan vara möjligt att skapa nya diskussioner i din kurs. Dessa diskussioner ingår i kursen och är separata från skapa en diskussion i en grupp.

Obs!

  • Om Lägg till diskussion (Add Discussion) knappen inte visas, har din instruktör begränsat denna inställning i din kurs. Men denna inställning påverkar inte diskussionerna i kursgrupper.
  • Om du lägger till en fil i din diskussion lagras den med kursfilerna i den oarkiverade mappen.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Lägg till Diskussion

Klicka på Lägg till diskussion (Add Discussion) knappen.

Skapa Diskussion

Skapa Diskussion

Ange en diskussionstitel i fältet Ämnestitel (Topic Title) [1].

Lägg till diskussionsinnehåll med innehållsredigeraren [2]. Läs mer om hur du använder innehållsredigeraren.

Som standard kan alla sektioner i din kurs visa och delta i diskussionen. Om du vill ange specifika sektioner för din diskussion använder du rullgardinsmenyn Publicera till (Post to) [3].

Du kan även bifoga filer till din diskussion [4].

Ange diskussionsalternativ och tillgänglighet

Ange diskussionsalternativ och tillgänglighet

Välj alternativ för din diskussion [1] och lägg till datum för när dina klasskamrater kan visa och delta i din diskussion [2].

Obs! Om du inte anger tillgänglighetsdatum för din diskussion kan den öppnas när som helst under kursen eller sektionsdatumen.

Spara Diskussion

Spara Diskussion

Klicka på knappen Spara (Save).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.