Hur skapar jag en kursdiskussion som student?

Det kan vara möjligt att skapa nya diskussioner i din kurs. Dessa diskussioner ingår i kursen och är separata från skapa en diskussion i en grupp.

Obs!

  • Om Lägg till diskussion (Add Discussion) knappen inte visas, har din instruktör begränsat denna inställning i din kurs. Men denna inställning påverkar inte diskussionerna i kursgrupper.
  • Om du lägger till en fil i din diskussion lagras den med kursfilerna i den oarkiverade mappen.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Lägg till Diskussion

Klicka på Lägg till diskussion (Add Discussion) knappen.

Skapa Diskussion

Skapa Diskussion

Ange en diskussionstitel i fältet Ämnestitel (Topic Title) [1].

Lägg till diskussionsinnehåll med innehållsredigeraren [2]. Läs mer om hur du använder innehållsredigeraren.

Som standard kan alla sektioner i din kurs visa och delta i diskussionen. Om du vill ange specifika sektioner för din diskussion använder du rullgardinsmenyn Publicera till (Post to) [3].

Du kan även bifoga filer till din diskussion [4].

Ange diskussionsalternativ och tillgänglighet

Ange diskussionsalternativ och tillgänglighet

Välj alternativ för din diskussion [1] och lägg till datum för när dina klasskamrater kan visa och delta i din diskussion [2].

Obs! Om du inte anger tillgänglighetsdatum för din diskussion kan den öppnas när som helst under kursen eller sektionsdatumen.

Spara Diskussion

Spara Diskussion

Klicka på knappen Spara (Save).