Hur ser jag uppgifter som student?

Du kan se alla dina kursuppgifter på uppgiftssidan.

Anteckningar:

 • Din instruktör kan välja att dölja uppgiftlänken i kursnavigation. Om uppgiftslänken inte är tillgänglig kan du ändå komma åt Uppgifter via din användar- eller kursöversikt, kursplanen, omdömesboken, kalendern eller moduler.
 • Om uppgiften du har öppnat visas annorlunda kan detta bero på att den använder funktionen Uppgiftsförbättring (Assignment Enhancement). Se den här guiden för mer information.

Öppna uppgifter

Öppna uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Anteckningar: Om länken Uppgifter inte finns i kursnavigeringen kommer du åt kursuppgifter från sidan Moduler.

Visa uppgifter

Visa uppgifter

I uppgifter kan du se alla uppgifter i din kurs.

Som standard, grupperas uppgifter efter förfallna uppgifter, kommande uppgifter,odaterade uppgifteroch tidigare uppgifter.

 • Försenade uppgifter: Uppgifter och diskussioner som har passerat förfallodagen är fortfarande tillgängliga, inte inlämnade och har inte blivit betygsatta.
 • Kommande uppgifter: Uppgifter, diskussioner och quizzes som har ett kommande förfallodatum.
 • Undated uppgifter: Uppgifter, diskussioner och quizzes som inte har förfallodatum.
 • Tidigare uppgifter: Uppgifter och diskussioner som har passerat förfallodagen eller som inte är tillgängliga, har lämnats in eller har betygsatts; eller quizzes som har passerat förfallodagen.

 

Alla uppgift har även en ikon med uppgiftstyp: uppgift [1], diskussion [2], eller quiz [3].

Anteckningar: Uppgiftssidan stöder tangentbordsgenvägar. För att visa ett fönster med en lista över tangentbordskommandon trycker du på tangenterna Skift+? samtidigt.

Visa överblick för uppgifter

Visa uppgiftsinformation

Varje uppgift visar uppgiftens namn [1], uppgiftens tillgänglighetsdatum [2], inlämningsdatum (om tillämpligt) [3] och antalet poäng uppgiften kan ge [4].

Visa tillgänglighetsdatum

Visa tillgänglighetsdatum

De första datumen du kan se kallas tillgänglighetsdatum. Ibland vill din instruktör bara att du ska lämna en uppgift under ett visst datumintervall, så de tillgängliga datumen är tidsintervall när uppgiften är tillgängligt för dig.

 1. Om uppgiften inte har ett angivet datum är uppgiften öppet; Du kan lämna uppgiften när som helst under din kurs.  
 2. Om uppgiften säger Tillgängligt tills (Available Until) [datum], kan du skicka uppgiften tills det angivna datumet.
 3. Om uppgiften säger Inte tillgängligt förrän (Not Available Until) [datum], är uppgiften låst tills det angivna datumet.
 4. Om uppgiften säger Stängd (Closed), kan uppgiften inte acceptera inlägg.  

Anteckningar: Om det listade datumet har angetts till 24.00 är sista inlämningsdagen för uppgiften hela den föregående dagen. Till exempel, om en uppgift är tillgänglig till den 15 december kan du komma åt uppgiften fram till 23:59 den 14 december.

 

Se inlämningsdatum

Se inlämningsdatum

Den andra uppsättningen av datum är förfallodagarna för respektive uppgift. Alla uppgifter som lämnats efter förfallodagen är markerade som försenade. Vissa lärare kan dra av poäng för sena inlämningar. Återigen, inte alla uppgifter har ett återlämningsdatum.

Du kan fortfarande skicka in sena uppgifter innan Tillgängligt tills- (Available Until) datumet.

Var vänligen medveten om att förfallodagen kan vara före eller på Tillgängligt datum.

Förfallodatum inkluderar en tid [2]. Om din lärare inte anger en inlämningstid visar det listade datumet kursen standardinlämningstid.

Filtrera uppgifter

Filtrera uppgifter

Om din kurs innehåller flera omdömesperioder kan du visa uppgifter enligt betygsperiod [1]. Du kan söka efter uppgifter genom att ange en uppgifts titel i fältet Sök uppgift (Search for assignment) [2]. Du kan även gruppuppgifter efter typ [3].

Öppna uppgift

Öppna uppgift

Om du vill se information om ett uppgiften, klicka på uppgiftens namn.

Se öppna uppgifter

Se öppna uppgifter

När en uppgift är öppen att lämna in när som helst för dig, kan du se förfallodatum, poäng och typ(er) av inlämning(ar) som du kan använda för uppgiften [1]. Alla uppgifter har inte ett förfallodatum.

Du kan också se ytterligare information:

 • Instruktioner [2]: Alla instruktioner som din instruktör har om uppgiften. Observera att du inte kan ladda ner uppgiftsinstruktioner om inte din instruktör har inkluderat en länk för att ladda ner dem. Du kan också skriva ut på skärmen eller kopiera och klistra in riktlinjerna i ett ordbehandlingsprogram, eller så kan du också visa uppgiften i mobilappen Canvas Instructions.
 • Matris [3]: Alla betygskriterier som din instruktör har tillhandahållit för uppgiften. En uppgift kan innehålla en rubrik. Innan du lämnar in din uppgift, kanske du vill granska uppgiftens rubrik.

Till exempel kan en uppgift ha en rubrik men inte lista några andra datum. Om du skulle missa förfallodagen, kan du förtfarande skicka uppgiften för sen inlämning innan den sista kursdagen. Om uppgiften inte har ett förfallodatum kan du lämna in uppgiften när som helst innan den sista kursdagen.

För att lämna in din uppgift, klicka på knappen Starta uppgift (Start Assignment) [4].

Anteckningar: Du kan alltid lämna in en uppgift igen om din instruktör inte har satt tillgänglighetsdatum för uppgiften.

Visa uppgift med tillgängliga datum

Visa uppgift med tillgängliga datum

När en uppgift är öppet för dig under tillgänglighetsdatum, kan du se all tillgänglig uppgiftsinformation bredvid de specifika datumen när uppgiften är tillgängligt för dig. Tillgänglighetsdatum kan innefatta ett första tillgänglighetsdatum (öppen datum), senast tillgängliga datum (låst eller stängd), eller båda datumen för att skapa ett helhetsdatumintervall. Förfallodagen kan vara före eller på det senaste tillgängliga datumet (om ett är satt).

Om du skulle missa förfallodagen för uppgiften [1], kan du fortfarande skicka in uppgiften till det sista tillgängliga datumet [2]. När det sista datumet är passerat kan du inte längre lämna in i uppgiften.

Anteckningar: Ett tillgänglighetsfönster visas i inlämningsdatumet inom 24 timmar.

Visa uppgifter med begränsade försök

Visa uppgifter med begränsade försök

Din instruktör kan begränsa antalet inlämningsförsök för en uppgift. Om din uppgift har ett begränsat antal inlämningsförsök kan du se antalet försök du har gjort [1] och antalet inlämningsförsök som tillåts för uppgiften [2].

När du har använt alla dina inlämningsförsök visas knappen Nytt försök (New Attempt) som inaktiverad [3].

Se låsta uppgifter

Se låsta uppgifter

En uppgift kan låsas innan en instruktör vill att den ska vara öppen, eller efter det att ett visst datum har gått från förfallodagen. När en uppgift är låst kan du se rubriken (om någon) och uppgifterna om tilldelningen. Du kan också se datumet då uppgiften kommer att vara öppet för inlämning.

Se stängda uppgifter

Se stängda uppgifter

När en uppgift är stängd, kan du fortfarande se rubriken om en sådan finns och alla befintliga inlämningsdetaljer i sidofältet, men du kan inte längre visa uppgiftsinformationen eller skicka/återlämna uppgiften. Du kan också se datumet då uppgiften låstes.

Uppgifter stängs när de är tillgängliga endast till ett visst datum.