Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur ser jag sidor som student?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur ser jag sidor som student?

Du kan se sidor i din kurs via sidan sidindex eller via Moduler.

Obs! Om du inte kan se länken sidor för kursnavigering, har din instruktör dolt länken i din kurs. Du kommer inte heller att kunna se knappen Se alla sidor om din kurs inkluderar en Förstasida.

Se sidor

Se sidor

I kursnavigeringen, klicka länken Sidor (Pages).

Obs! Om länken Sidor inte finns i kursnavigeringen kommer du åt kurssidor från sidan Moduler.

Se Alla sidor

Se Alla sidor

Sidor är designade för att öppna hemsidan för kursen, om en hemsida är vald. För att se sidindex, klicka på knappen Se alla sidor.

Se sidindex

Se sidindex

Sidindex listar alla sidor i kursen. Klicka på sidans rubrik som du vill se.

Se moduler

Se moduler

Du kanske också kan se sidor i Moduler. I kursnavigeringen, klicka på länken Moduler (Modules).

Se Modulindex

Se Modulindex

Varje modul kan innehålla filer, diskussioner, uppgifter, quizzes och annat lärandematerial som instruktören bestämmer sig för att lägga till. Kurssidor indikeras med en dokumentikon. Beroende på hur din kurs är konfigurerad, kanske du inte kan se modulobjekt som har ett krav som förutsättning.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.