Hur ser jag sidor som student?

Du kan se sidor i din kurs via sidan sidindex eller via Moduler.

Obs! Om du inte kan se länken sidor för kursnavigering, har din instruktör dolt länken i din kurs. Du kommer inte heller att kunna se knappen Se alla sidor om din kurs inkluderar en Förstasida.

Se sidor

Se sidor

I kursnavigeringen, klicka länken Sidor (Pages).

Obs! Om länken Sidor inte finns i kursnavigeringen kommer du åt kurssidor från sidan Moduler.

Se Alla sidor

Se Alla sidor

Sidor är designade för att öppna hemsidan för kursen, om en hemsida är vald. För att se sidindex, klicka på knappen Se alla sidor.

Se sidindex

Se sidindex

Sidindex listar alla sidor i kursen. Klicka på sidans rubrik som du vill se.

Se moduler

Se moduler

Du kanske också kan se sidor i Moduler. I kursnavigeringen, klicka på länken Moduler (Modules).

Se Modulindex

Se Modulindex

Varje modul kan innehålla filer, diskussioner, uppgifter, quizzes och annat lärandematerial som instruktören bestämmer sig för att lägga till. Kurssidor indikeras med en dokumentikon. Beroende på hur din kurs är konfigurerad, kanske du inte kan se modulobjekt som har ett krav som förutsättning.