Hur laddar jag upp och bäddar in en bild i innehållsredigeraren som student?

Du kan bädda in bilder i innehållsredigeraren. Bildfiler kan laddas upp från din dator eller läggas till via en URL. Du kan även bädda in bilder från din kurs och användarfiler.

Flera funktioner i Canvas har stöd för innehållsredigeraren, däribland Meddelanden, Uppgifter, Diskussioner, Sidor, Quiz och Quizzes.

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren när du använder en av de Canvas-funktioner som stöder redigeraren.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. För att visa ett fönster med en lista över tangentbordskommandon, klickar du på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller trycker på tangenterna Alt+F8 (på en PC) eller Option+F8 (på en Mac).

Ladda upp bilden via Drag och släpp

Ladda upp bilden via Drag och släpp

Du kan ladda upp och bädda in en bild genom att dra och släppa den från en webbläsare eller en sparad fil på din dator. Om du drar och släpper en bild från en webbläsare fylls bildens käll-URL i i fältet Fil-URL i bildalternativen.

Obs! Du kan ladda upp och bädda in flera bilder genom att dra och släppa filerna från en webbläsare eller sparas på din dator.

Ladda upp bilden via Kopiera och klistra in

Ladda upp bilden via Kopiera och klistra in

Du kan ladda upp och bädda in en bild genom att kopiera och klistra in den. Om du vill kopiera en bild till Urklipp högerklickar du på bilden och väljer Kopiera (Copy).  Du kan klistra in den genom att högerklicka i innehållsredigeraren och välja Klistra in (Paste) eller genom att använda tangentkommandot CTRL+V på en PC eller Command+V på en Mac.

Ladda upp bilder från verktygsfältet

Ladda upp bilder från verktygsfältet

För att ladda upp en bild från verktygsfältet klickar du på ikonen Bild (Image) [1]. Välj alternativet Ladda upp bild (Upload Image) [2] i rullgardinsmenyn.

Obs! För att se ikonen Bild (Image) måste du kanske klicka på ikonen Alternativ (Options) [3].

Ladda upp bilder från menyfältet

Ladda upp bilder från menyfältet

Du kan även bädda in bilder från menyfältet. Klicka på länken Infoga (Insert) [1]. Gå till alternativen för Bild (Image) [2] och välj alternativet Ladda upp bild (Upload Image) [3].

Ladda upp bild från datorn

Som standard visas bilduppladdningsverktyget på fliken Dator (Computer) [1]. Klicka eller dra och släpp en bildfil till bilduppladdaren för att ladda upp en fil från din dator [2].

Obs! Bilder som laddas upp från din dator med bilduppladdningsverktyget inom en grupp läggs till i dina gruppfiler.

Välj fil

Välj fil

Välj bildfilen [1] och klicka på knappen Öppna (Open) [2].

Visa vald fil

Uppladdaren visar namnet på bildfilen [1] och en förhandsgranskning av bilden [2]. För att ta bort bilden klickar du på ikonen Ta bort (Delete) [3].

Ladda upp bild från URL

För att ladda upp en bild från en URL klickar du på fliken URL [1].

Ange URL:en i fältet Fil-URL (File URL) [2].

Hantera användarrättigheter

Hantera användarrättigheter

Om din kurs kräver det måste du kanske välja användningsrättigheter för din bild.

I rullgardinsmenyn Användningsrättighet (Usage Right) [1] väljer du ett av fem alternativ för användningsrätt:

  • Jag har copyrighten: ursprungligt innehåll skapat av dig
  • Jag har fått behörighet att använda filen: auktoriserad behörighet av skaparen
  • Materialet finns i den offentliga domänen: uttryckligen tilldelad till den offentliga domänen, kan inte copyright-skyddas eller är inte längre skyddad av copyright
  • Ett undantag föreligger för materialet – t.ex. skälig användning, citaträtt, eller andra under gällande copyright-lagar: utdrag eller sammanfattningar för kommentering, nyhetsrapportering, forskning eller analys i utbildningssyften
  • Materialet är licensierat av Creative Commons: det här alternativet kräver även en specifik Creative Commons-licens

Om känt, ange information om copyright-innehavaren i fältet Copyright-innehavare (Copyright Holder) [2].

Obs! Om du är instruktör och är osäker på vilka användningsrättigheter som gäller för din bild ska du rådgöra med din institutions administratör.

Hantera bildalternativ

Om du vill lägga till alternativ text till din bild, skriver du in en alternativ textbeskrivning eller texttaggar i fältet Alternativ text (Alt Text) [1]. Som standard visas bildens filnamn i fältet för alternativ text. All text läses av skärmläsare och aviserar när en inbäddad bild inte kan visas.

Om bilden är dekorativ och inte kräver alternativ text, markerar du kryssrutan Dekorativ bild (Decorative Image) [2].

Visningsalternativet Bädda in bild (Embed Image) väljs för inbäddade bilder [3].

Om du vill visa länken till bildfilen väljer du visningsalternativet Visa textlänk (Display Text Link) [4]. Fillänken ersätter bilden i innehållsredigeraren.

Uppladdning av inbäddad bild

Lämna in uppladdning

För att bädda in den valda bilden klickar du på knappen Lämna in (Submit).

Obs! Bilden blixtrar till innan den bäddas in i innehållsredigeraren.

Visa inbäddad bild

Visa bild

Visa den uppladdade bilden i innehållsredigeraren. Du kan också lägga till alternativa texttaggar och hantera visningsalternativ för bilden.

Uppdatera bild via fil-URL

Klicka på bilden [1] och klicka sedan på länken Bildalternativ (Image Options) [2].

Du kan hantera visningsalternativ för inbäddade bilder i menyn Bildalternativ (Image Options) [3].

För att ersätta eller uppdatera en bild som lagts till i innehållsredigeraren via URL, anger du en uppdaterad bild-URL i fältet Fil-URL (File URL) [4].

Klicka på knappen Klar (Done) [5].

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save).

Obs! När du använder innehållsredigeraren i diskussioner, kan Spara-knappen visas som knappen Posta svar.

Visa innehåll

Visa innehåll

Visa innehållet som skapats i innehållsredigeraren.