Hur lägger jag till ett meddelande i en grupp?

Som student kan du skicka meddelande i en grupp.

Öppna Meddelanden

Öppna Meddelanden

Klicka på länken Meddelanden (Announcements) i gruppnavigationen.

Lägg till Meddelande i Grupp-hemsida

Du kan också lägga till ett meddelande i Grupp-hemsidan genom att klicka på knappen Lägg till nytt meddelande (Add Announcement).

Lägg till meddelande

Lägg till meddelande

Klicka på knappen Lägg till meddelande (+Announcement).

Skapa Meddelande

Ge ditt meddelade en titel [1] och lägg till innehåll med innehållsredigeraren [2].

Anteckningar: Innehållsredigeraren inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.

Spara Meddelande

Spara Meddelande

Klicka på knappen Spara (Save).

Se Meddelande

Se Meddelande

Se meddelandet på meddelandesidan.