cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hur lägger jag till ett meddelande i en grupp?

Hur lägger jag till ett meddelande i en grupp?

Som student kan du skicka meddelande i en grupp.

Öppna Meddelanden

Öppna Meddelanden

Klicka på länken Meddelanden (Announcements) i gruppnavigationen.

Lägg till Meddelande i Grupp-hemsida

Du kan också lägga till ett meddelande i Grupp-hemsidan genom att klicka på knappen Lägg till nytt meddelande.

Lägg till meddelande

Lägg till meddelande

Klicka på knappen Lägg till meddelande.

Skapa Meddelande

Ge ditt meddelade en titel [1] och lägg till innehåll med innehållsredigeraren [2].

Obs! Innehållsredigeraren inkluderar en ordräknare under textrutans nedre högra hörn.

Spara Meddelande

Spara Meddelande

Klicka på knappen Spara.

Se Meddelande

Se Meddelande

Se meddelandet på meddelandesidan.If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback