Hur använder jag översikten som student?

Översikten är det första du ser när du loggar in på Canvas. Översikten hjälper dig att se vad som händer i alla dina pågående kurser.

Du kan gå tillbaka till din användaröversikt när som helst genom att klicka på översiktslänken i global navigation.

Öppna översikten

Öppna översikten

I global navigering, klicka på länken Översikt (Dashboard).

Se översikten

Översikten är din startsida i Canvas. Beroende på ditt lärosäte, kan din översikt som standard ha en till tre vyer: Kortvy, Listvy eller Vy över senaste aktivitet.

  • Kortvy: visar kurskort för snabb åtkomst till alla dina favoritkurser (samma kurser visas i länken Kurser från menyn Global navigering)
  • Listvy: visar alla kursens att-göra-objekt i en dagordningsvy
  • Vy över senaste aktivitet: visar all den senaste aktiviteten för alla kurser

Se globala meddelanden

Se globala meddelanden

Din översikt kan även innefatta globala meddelanden, som är meddelanden som skapats av lärosätet. För att ta bort meddelandet från översikten, klicka på ta bort ikonen.

Se avvisade meddelanden

Se avvisade meddelanden

Om du avvisar ett globalt meddelande kan du se detta på sidan Globala meddelanden (Global Announcements).

Ändra vyn i översikten

Ändra vyn i översikten

Om du vill ändra din översiktsvy klickar du på meny inställningar (Options) och väljer ditt önskade visningsalternativ.

 

Visa sidofältet i översikten

När översikten är inställd på kortvy eller vyn för senaste aktivitet visar den även ett sidofält. Sidofältet har en Att göra-lista, kommande uppgifter, länkar till senaste feedback och knappar för att skapa en kurs eller visa omdömen. Läs mer om sidofältet.