Hur anpassar jag listan Mina kurser som en elev?

När ni är inskriven i mer än en Canvaskurs, kan ni finjustera vilka kurser ni vill visa i er kurslista. Kurser som ni vill få se i er rullmeny kallas för favoritkurser. Ni kan välja bland de publicerade kurser på "Mina Kurser" sidan att favorisera Kursfavoriter visas också i instrumentpanelen Kortvy.

När inga kurser är valda som favorit, listas de första 20 kurserna automatiskt i rullmenyn i alfabetisk ordning. När du valt minst en favorit kommer endast dina favoriter visas i kurslistan.

Obs! Kurserna är alltid listade i alfabetisk ordning; ni kan inte organisera era kurser manuellt.

Öppna kurser

Öppna kurser

I global navigation, klicka på länken Kurser (Courses)  [1], och klicka sedan på länken Alla kurser (All courses) [2].

Hantera Kurser

För att favoritmarkera en kurs, klicka på stjärnan intill kursen [1]. Kurser med gula sjärnor visar att kursen är en favorit [2].

Anteckningar:

  • Efter att du manuellt favoritmarkerat minst en kurs, favoritmarkerar Canvas automatiskt nya publicerade kursregistreringar åt dig.
  • Du kan endast favoritmarkera aktiva kurser.

Se opublicerade Kurser

Se opublicerade Kurser

Om en kurs inte är publicerad och du har behörighet att visa ej publiceerade kurser före planerad kursstart kan du inte göra den till favorit. Om du för musen över en stjärnikon för en opublicerad kurs, kan du se ett meddelande som indikerar att kursen inte kan läggas till som en favorit.

Framtida och tidigare registreringar kan inte heller favoriseras.

Se förflutna Inskrivningar

Beroende på kurskonfiguration kan du fortfarande se dina tidigare registreringar efter att kurser har slutförts. Men favoritmarkerade kurser tas inte bort automatiskt som favoriter. Om en tidigare registreringskurs fortfarande visas som en favorit, kan du avfavorisera kursen genom att växla stjärnikonen.