Hur skickar jag ett meddelande till en användare i en kurs i Inkorgen som student?

I Inkorgen kan du skicka meddelanden till en eller flera användare i en kurs.

Om din mottagarlista består av fler än 100 användare kommer ditt meddelande automatiskt att skickas som individuella meddelanden till varje användare. Som avsändare kommer du också att inkluderas i det totala mottagarantalet.

Läs mer om Inkorgen.

Anmärkningar:

  • För närvarande kan du inte skicka meddelanden till användare i flera kurser.
  • Du kan även skicka ett meddelande till dig själv men meddelanden kan endast ses i Skickat mappen.
  • Användare visas i Inkorgen när de har en aktiv registrering i en kurs, och kan inte delta i kurs om den inte är publicerad.
  • Det går inte att skicka meddelanden till användare i slutförda kurser.

Öppna inkorgen

Öppna inkorgen

I global navigationen, klicka på länken Inkorg (Inbox).

Skicka Meddelande

Klicka på komponera ikonen.

Välj kurs

Välj kurs

I rullgardinsmenyn Kurs (Course) [1], välj den kurs du vill skicka meddelande till [2].

Lägg till Mottagare

Lägg till Mottagare

Sök efter användaren i fältet Till (To) [1]. Alternativt kan du leta upp och välja en användare genom att klicka på knappen Kurslista (Course Roster) [2].

Skriv in namnet i till-fältet

Skriv in namnet i till-fältet

För att söka efter en användare skriver du användarens namn i fältet Till (To) [1]. Välj användarens namn från listan [2].

Lägg till flera användare

Ta bort mottagares namn

För att skicka ett meddelande till flera användare lägger du till användarnas namn i fältet Till (To) [1].

Du kan skicka individuella meddelanden genom att markera kryssrutan Skicka ett individuellt meddelande till varje mottagare (Send an individual message to each recipient) [2].

Använd adressboken

Använd adressboken

För att lägga till en användare från kurslistan klickar du på knappen Adressbok (Address Book) [1]. Välj den roll som användaren du vill lägga till har [2]. Välj sedan användarens namn [3]. Namnen är sorterade alfabetiskt efter efternamn.

För att lägga till flera användare i ditt meddelande trycker du på kommandotangenten (för Mac) eller på Ctrl-tangenten (för Windows) och klickar sedan på användarnas namn.

För att navigera tillbaka till kurslistan klickar du på alternativet Tillbaka (Back) [4].

Skicka meddelande

Skicka meddelande

Ange ett ämne i ämnesraden [1].

Om du skickar ditt meddelande till flera användare, men inte vill att varje användare ska se vem som var inkluderad i meddelandet, klickar du på kryssrutan Skicka ett individuellt meddelande till varje mottagare (Send an individual message to each recipient) [2]. Om ditt meddelande innehåller över 100 mottagare (inklusive dig som avsändare) markeras den här kryssrutan som standard.

Skriv ditt meddelande i meddelandefältet [3]. Allt innehåll skickas i vanlig text (plain text). URL:er som inkluderas i ett meddelande automatiskt blir klickbara länkar när meddelandet skickas.

För att bifoga ett bilaga eller mediefil klickar du på knapparna Bilaga (Attachment) eller Mediefil (Media File) [4].

När du är klar, klicka på Skicka (Send) [5].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No