Hur registrerar jag mig till ett möte i Schemaläggaren i kalendern?

Om din institution har aktiverat Schemaläggningsverktyget, kan du registrera dig för möten som skapats för din kurs med Kalender-sidofältet. Möten kan omfatta kontorstimmar, grupp-presentationstider och lunch med en alumn.

Schemaläggaren är en valfri funktion som kanske inte är tillgänglig för dig i kalendern.

Öppna kalender

Öppna kalender

Klicka på länken Kalender (Calendar) i Global navigering.

Hitta Möte

Hitta Möte

I Kalender-sidofältet klicka på knappen Hitta möte (Find Appointment).

Anteckningar:

  • Schemaläggningsverktyget är en valfri funktion som måste aktiveras av ditt lärosäte. Om du inte kan se knappen Hitta möte (Find Appointment) har ditt lärosäte inte aktiverat denna funktion.
  • När en lärare eller lärarassistent skapar en mötesgrupp för en hel kurs, kan alla användare av kurssektionen se mötesgruppen. Men om en mötesgrupp skapas för en specifik sektion eller läggs till av en sektionsbegränsad lärare eller lärarassistent, kan endast användare i den sektionen se mötesgruppen.

Välj kurs

Välj kurs

Om en kurs inkluderar ett möte, visas namnet på kursen i kursens rullgardinsmeny. Välj kursen du vill leta efter möte i [1], klicka sedan på knappen Skicka in (Submit) [2].

Visa möten

Visa möten

Visa tillgängliga möten för kursen. Nedtonade tidsluckor indikerar att tidsluckan har bokats.

Visa Nästa tillgängliga möte

Visa Nästa tillgängliga möte

Om din kalender är inställd på antingen Vecko- eller månadsvy och det inte finns några tillgängliga möten i det synliga datumintervallet, kommer kalendern att låta dig veta datum för nästa tillgängliga möte. Du kan klicka på datumet i fönstret för att se tillgängliga möten.

Boka möte

Boka möte

I kalendern, klicka på tidsluckan du vill boka [1]. I mötesfönstret, kan du se mötestiden, kalender och information. Om du vill lämna några kommentarer till din instruktör, kan du skc´riva in dem i Kommentars- (Comments) fältet [2].

För att registrera dig för tidsluckan, klicka på länken Boka (Reserve) [3].

Visa uppdaterade möten

Visa uppdaterade möten

När du har bokat en tidslucka, tonas tidsluckan ner i kalendern.

Om du vill välja en annan tidslucka istället, klicka på den nya tidsluckan och upprepa bokningsproceduren.

Bekräfta nytt möte

Bekräfta nytt möte

Om du väljer en annan tidslucka, bekräftar kalendern att du redan har ett bokat möte. Om du vill boka om med den nya mötestiden, klicka på knappen Boka om (Reschedule) [1]. Men om du vill behålla ditt ursprungliga möte, klicka på knappen Gör ingenting (Do Nothing) [2].

Stäng möten

Stäng möten

När du är klar med kursbokningar, klicka på knappen Stäng (Close).

Visa kalender

Visa kalender

Visa mötet som lagts till din kurskalender.

Ändra möte

Ändra möte

Visa mötet som lagts till din kurskalender.

Ta bort mötesreservation

Ta bort mötesreservation

För att annullera ditt möte helt och hållet, klicka på mötestiden [1] och klicka på länken Avboka (Un-reserve) [2].

Radera bokning

Radera bokning

I kommentarsfältet [1], låt din instruktör veta varför du behöver radera bokningen. Klicka på knappen Radera (Delete) [2].

Obs! Kommentarer som görs när en bokning raderas skickas via e-post.