Hur använder jag kurshemsidan som student?

Om du är inskriven på en kurs som student, hjälper kurshemsidan dig att navigera din kurs och hantera ditt kursarbete. Kursnavigeringsmenyn visas alltid på dess respektive sidor.

Obs! Din instruktör kan välja att visa ett annat teckensnitt för din kurs.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1] och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Se Kurshemsidan

Kursens hemsida involverar kursnavigering [1], innehållsutrymmet [2], och sidofältet [3].

Se Kursnavigering

Se Kursnavigering

Kurshemsidan kan ses från kursnavigeringslänken Hem (Home) [1].

Kursnavigationen innehåller länkar som hjälper dig och dina studenter att få specifika platser i kursen. Instruktörer kan anpassa vilka länkar som visas i en kurs, så om du inte ser länkar som visas i andra kurser, har din instruktör dolt dem från vyn.

Den aktiva länken är markerad med en annan textfärg och linjeindikator. Detta förtydligande hjälper dig att snabbt identifiera funktionsutrymmet du för närvarande ser i Canvas.

Du kan också se kursindikatorer [2] som visar uppdateringar för dina kursbetyg när din lärare betygsätter din uppgift.

Komprimera kursnavigeringsmenyn

Komprimera kursnavigeringsmenyn

För att komprimera eller expandera kursnavigationsmenyn, klicka på ikonen Meny. När du väljer att visa eller dölja den globala navigeringsmenyn tillämpas din inställning på alla dina kurser.

Se innehållsutrymme

Se innehållsutrymme

Hemsidans innehåll (och allt Canvas-innehåll) visas i innehållsutrymmet.

Innehållet kan vara en sida, kursplanen, diskussioner, meddelanden, quiz eller importerat innehåll [1]. Innehållet kan också visa Kurs-aktivitetsflödet, vilken är en lista över all den senaste aktiviteten i kursen. Din hemsida kan även visa nyligen postade meddelanden överst på sidan [2].

Hemsidans innehåll definierar också vilka sektioner som visas i sidofältet.

Se länkstigar

Se länkstigar

Länkstigar syns över kursinnehållsområdet.  

När du ser kursinnehållet från din hemsida, lämnar sökvägar ett spår som visar var du är i kursen. Ni kan följa dessa länkar baklänges för att besöka tidigare kursinnehåll.

Obs! Om du har skapat ett smeknamn för en kurs, visas smeknamnet i länkstigen för att identifiera kursen [2]. I andra fall visar länkstigen kurskoden.

Se Sidopanel

Se Sidopanel

Sidopanelen fungerar på samma sätt som sidofältet i kontrollpanelen, men visar endast innehåll för den specifika kursen och innehåller ytterligare alternativ.

Om din startsida visar en annan sida än kursens aktivitetsström kan du se kursaktivitetsflödet genom att klicka på sidopanelen Visa kursflöde (View Course Stream) knappen [1]. När startsidan är inställd som kursaktivitsflödet visas inte denna knapp.

Om du har lagts till i en grupp i din kurs inkluderar sektionen Kursgrupp (Course Group) [2] länkar till dina kursgrupper.

Se sidopanelsektioner

Se sidopanelsektioner

Sidopanelen visar alltid Att göra-avsnittet [1], som visar alla senaste meddelanden samt upp till sju uppgifter med inlämningsdatum under de kommande veckorna, inklusive uppgraderade quizzes och uppgifter som inte kräver inlämning. Varje objekt i uppgiftslistan visar uppgiftsnamnet , antal poäng och förfallodagen för uppdraget. När förfallodatumet passerats visas objektet i den här sektionen under fyra veckor.

Sidopanelen kan också inkludera en mängd andra avsnitt beroende på layouten som din handledare har skapat för kurshemsidan. Ytterligare sidopanelsalternativ inkluderar Uppgiftslistan , Kalender och Uppgiftsgrupper och Senaste feedback.

Hantera sidopanelobjekt

Hantera sidopanelobjekt

Varje sektionsobjekt visar en ikon [1] för att skilja mellan uppgifter och kamratresponsuppgifter.

Om en sektion innehåller fler objekt än som listas, kommer en länk att visas under listan som du kan använda för att visa ytterligare objekt [2].

Att göra-avsnittet visar upp till sju objekt med förfallodatum under de kommande veckorna. För att se fler objekt måste du manuellt ta bort objkt från listan. För att ta bort ett Att-göra-objekt, klicka på ikonen Ta bort [3].

Obs! Uppgifter som lämnats in via Canvas försvinner automatiskt från Att göra-listan; uppgifter utan inlämningar (vilka lämnas in på papper/i klassen) kan endast avlägsnas manuellt från listan.