cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur lämnar jag in en kamratrespons på en diskussion?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur lämnar jag in en kamratrespons på en diskussion?

Din instruktör kan kräva att du skickar in en kamratresponse på en annan students diskussionssvar. För att genomföra kamratresponsen, måste du granska studentens diskussionssvar och lägga till en kommentar i sidofältet för kommentarer.

Om din instruktör inkluderar en matris, som är en förbestämd översikt över hur en uppgift bedöms, måste du tilldela ett omdöme med hjälp av matrisen. Men din instruktör kan också be dig lämna en kommentar i sidpanelen för kommentarer.

Kamratresponser på diskussioner kan inte vara anonyma.

Läs om hur du ser om du har blivit tilldelad en kamratresponsdiskussion.

Om din diskussion ser annorlunda ut än vad som visas i den här lektionen kan detta bero på att din instruktör använder sig av Ny design för Diskussioner i din kurs. Läs om hur du lämnar in en kamratrespons på en diskussion i Ny design för Diskussioner.

Obs! Kamratespons kan endast slutföras från webbversionen av Canvas.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Obs! Du kan också gå till din diskussion via din användar- eller kursinstrumentpanel, uppgifter, kursöversikten, omdömesbok, kalender eller moduler.

Visa diskussioner

Klicka på diskussionens namn.

Öppna tilldelad förhandsgranskning

Öppna tilldelad förhandsgranskning

Klicka på länken Granska nu (Review Now).

Färdigställ rubrik

Om uppgiften har en bifogad matris, behöver du bara fylla i den bifogade rubriken för att granskningen av en annan elevs arbete ska anses vara slutförd. För att visa matris, klicka på länken Visa matris (Show Rubric) [1] och ange en poäng för varje kriterium i Poäng (Points) kolumnen [2]. Varje matrispoäng kommer att utgöra den totala poängen för uppgiften [3].

När du är klar, klicka på knappen Spara kommentar (Save Comment) [4].

Lägg till diskussionskommentar

Om din uppgift inte inkluderar en matris, måste du lägga till minst en kommentar. Du kan inte se existerande feedback som lämnats av en annan student eller instruktör.

Skriv en kommentar i kommentarsfältet [1], lämna en mediekommentar [2], eller bifoga en fil [3]. Klicka på knappen Save (Spara) [4].

Bekräfta genomförd kamratrespons

Bekräfta genomförd kamratrespons

Ett meddelande visas på din diskussion för att bekräfta att du har genomfört kamratresponsen.

Obs! Du kan behöva uppdatera din webbläsare för att se till att du har slutfört de nödvändiga stegen för granskningen.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.