Hur ser jag quiz som student?

Du kan se quiz i din kurs genom att gå till sidan Quizzes. Läs hur du kan se varje typ av quiz som kan visas i din kurs.

Obs! Din instruktör kan välja att dölja Quizzes-länken i Kursnavigation. Om Quizzes-länken inte är tillgänglig, kan du ändå gå till Quizzes via andra områden i Canvas.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

Klicka på länken Quizzes i kursnavigeringen.

Obs! Om länken Quizzes inte finns i kursnavigeringen kommer du åt kursquiz från sidan Moduler.

Se Quizzes

Se Quizzes

Quizzes känns igen på quiz-ikonen [1].

På Quiz-indexsidan kan du se namnet på varje quiz [2], de datum då quizet är tillgängligt [3], quizets inlämningsdatum [4], antal poäng som quizet är värda [5] och antalet frågor i quizet [6].

Quiz sorteras efter inlämningsdatum. Vissa quiz kanske inte inkluderar ett inlämningsdatum.

Visa tillgänglighetsdatum

Visa tillgänglighetsdatum

De första datumen du kan se kallas tillgänglighetsdatum. Ibland vill din instruktör endast att du ska skicka in ett quiz under ett specificerat datumintervall, så tillgängliga datum är den tidsperiod som quizet är tillgängligt för dig.

  1. Om quizet inte har ett datum angivet, är quizet öppen; du kan genomföra quizet när som helst under din kurs.  
  2. Om quizet säger Tillgänglig fram till [datum], kan du genomföra quizet fram till det angivna datumet.
  3. Om quizet säger Inte tillgänglig förrän [datum], är quizet låst fram till det angivna datumet.
  4. Om quizet säger Stängt, kan quizet inte acceptera quizinlämningar.  

Om du startar ett quiz men inte skickar in den, inkluderar Quizzes en autoinlämningsfunktion som skickar in quizet åt dig på quizdatumet Tillgänglig fram till (Available until). Om ett quiz inte inkluderar ett datum Tillgänglig fram till, kommer quizet att skicka in automatiskt på kursens sista dag.

Obs! Om det listade datumet har angetts till 24.00 är sista inlämningsdagen för uppgiften hela den föregående dagen. Till exempel, om en uppgift är tillgänglig till den 15 december kan du komma åt uppgiften fram till 23:59 den 14 december.

Se inlämningsdatum

Se inlämningsdatum

Den andra datumserien är inlämningsdatum [1] för varje quiz. Quiz som skickas in efter inlämningsdatum markeras som sent inskickade; vissa instruktörer kan dra av poäng för sena inlämningar. Återigen, alla quiz kanske inte har ett inlämningsdatum.

Du kan fortfarande skicka sena quiz innan quizets Tillgänglig fram till (Available until)-datum (annars kommer quizet att skickas in automatiskt åt dig).

Var vänligen medveten om att förfallodagen kan vara före eller på Tillgängligt datum.

Förfallodatum inkluderar en tid [2]. Om din lärare inte anger en inlämningstid visar det listade datumet kursen standardinlämningstid.

Filtrera quiz

Filtrera quiz

Du kan söka efter ett quiz genom att ange ett quizrubrik eller ett nyckelord i fältet Sök efter Quiz (Search for Quiz).

Visa Quiz-information

Visa Quiz-information

För att se information om ett quiz, klicka på Quiz-namnet.

Visa Öppen Quiz

Visa Öppen Quiz

När en Quiz är öppen för att du ska kunna ta den när som helst, kan du se inlämningsdatum, poäng och frågor för quizet.

Du kan också se ytterligare information:

  • Tidsgräns [1]: den tidsperiod du har för att genomföra quizet. Om din Quiz har en tidsgräns, måste du genomföra hela quizet inom den tidsperioden vid ett och samma tillfälle. Om du navigerar bort från quizet, fortsätter timern att ticka. Du kommer också att kastas ut från quizet när tidsgränsen uppnåtts.
  • Instruktioner [2]: instruktioner som din instruktör har om quizet.

 

I exemplet ovan, är quizets inlämningsdatum den 15 september. Men om du skulle missa inlämningsdatumet kan du ändå ta quizet och krediteras vid ett senare tillfälle innan kursens sista dag.

För att ta quizet, klicka på knappen Ta Quizet (Take the Quiz).

Anteckningar:

  • Om du startar ett quiz med inlämningsdatum, men inte slutför det före inlämningsdatumet (visas i lokal tid), kommer Canvas att automatiskt lämna in quizet på inlämningsdatumet.
  • Quizz-information visar inte inlämningsdatum i relation till den aktuella tiden. Om ett quiz till exempel har ett inlämningsdatum kl. 11:59 och du startar quizet kl. 23:30, har du endast 30 minuter att genomföra quizet innan den markeras som sen. Samma tidsbegränsning gäller om du tar en tidsbestämt quiz. Om tidsgränsen till exempel var satt till 60 minuter men du startar quizet kl. 11:30, har du fortfarande endast 30 minuter att genomföra quizet innan den markeras som sen. Canvas kommer att meddela dig om eventuella tidsbegränsningar när du startar quizen.

Se quiz med Tillgänglighetsdatum

Se quiz med Tillgänglighetsdatum

När ett quiz är öppet för dig under tillgänglighetsdatumen, kan du se all tillgänglig quizinformation utöver de specifika datum som quizet är tillgänglig för dig. Tillgänglighetsdatum kan innefatta ett första tillgänglighetsdatum (öppen datum), senast tillgängliga datum (låst eller stängd), eller båda datumen för att skapa ett helhetsdatumintervall. Förfallodagen kan vara före eller på det senaste tillgängliga datumet (om ett är satt).

I exemplet ovan är quizet tillgängligt för dig från 8 april kl. 12.00 till 9 april kl. 23.59. Men om du skulle missa tidsfönstret för tillgänglighet kan du ändå ta quizet fram till 10 april kl. 23.59 och krediteras som försenat. Om du inte lämnar inte quizet före senaste inlämningstid den 10 april kl. 23.59 (i din lokala tidszon) kommer Canvas att automatiskt lämna in quizet. Från och med 11 april kl. 00.00 kommer quizet inte längre att vara tillgängligt för dig.

Visa låst quiz

Visa låst quiz

När ett quiz är låst, kan du se all information om quizet. Du kan också se datumen när du kan ta quizet.

Se stängt quiz

Se stängt quiz

När ett quiz är stängd, kan du se all information om quizet. Du kan också se datumet då quizet låstes för inlämningar.

Visa ej längre tillgängligt quiz

Visa ej längre tillgängligt quiz

I New Quizzes, när din registrering har slutförs för en kurs, visas ett meddelande om att quizet inte längre är tillgängligt.