Hur laddar jag upp ett dokument i innehållsredigeraren som student?

Du kan ladda upp filer från din dator och länka dem till innehållsredigeraren.

Flera funktioner i Canvas har stöd för innehållsredigeraren, däribland Meddelanden, Uppgifter, Diskussioner, Sidor, Quiz och Quizzes.

Som standard visar inbäddade dokumentlänkar en ikon som användare kan använda för att förhandsgranska dokumentet i innehållsredigeraren. Du kan inaktivera den interna förhandsgranskningen eller öppna den automatiskt.

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren

Öppna innehållsredigeraren när du använder en av de Canvas-funktioner som stöder redigeraren.

Obs! Innehållsredigeraren har stöd för tangentbordskommandon. Öppna menyn för tangentbordskommandon genom att klicka på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller tryck på tangenten ALT+F8 (PC) eller Option+F8 (Mac).

Ladda upp dokumentet via Drag och släpp

Ladda upp dokumentet via Drag och släpp

Du kan ladda upp och bädda in ett dokument genom att dra och släppa en sparad fil på din dator.

Obs! Du kan ladda upp och bädda in flera dokument genom att dra och släppa filerna som sparats på din dator.

Ladda upp ett dokument via Kopiera och klistra in

Ladda upp ett dokument via Kopiera och klistra in

Du kan ladda upp och bädda in ett dokument genom att kopiera och klistra in en sparad fil på din dator. Om du vill kopiera en fil till Urklipp går du till filens plats. Högerklicka på filen och välj Kopiera (Copy) eller klicka på filen och använd tangentkommandot CTRL+C på en PC eller Command+C på en Mac.  Du kan klistra in filen genom att högerklicka i innehållsredigeraren och välja Klistra in (Paste) eller genom att använda tangentkommandot CTRL+V på en PC eller Command+V på en Mac.

Ladda upp dokument från verktygsfältet

Ladda upp dokument från verktygsfältet

För att ladda upp ett dokument från verktygsfältet klickar du på ikonen Dokument (Document) [1]. Välj alternativet Ladda upp dokument (Upload Document) [2] i rullgardinsmenyn.

För att se ikonen Dokument (Documents) kan du behöva klicka på ikonen Alternativ (Options) [3].

Ladda upp dokument från menyfältet

Ladda upp dokument från menyfältet

Klicka på länken Infoga (Insert) [1]. Gå till alternativen för Dokument (Document) [2] och välj alternativet Ladda upp dokument (Upload Document) [3].

Ladda upp fil

Klicka för att bläddra bland dina filer [1] eller dra och släpp en mediefil till medieuppladdaren [2] för att ladda upp en fil från din dator.  

Välj fil

Välj fil

Välj dokumentfilen [1] och klicka på knappen Öppna (Open) [2].

Visa vald fil

Uppladdaren visar namnet på dokumentfilen [1]. För att ta bort filen klickar du på ikonen Ta bort (Delete) [3].

Hantera användarrättigheter

Hantera användarrättigheter

Om din institution kräver det måste du välja användarrättigheter för ditt dokument.

I rullgardinsmenyn Användningsrättighet (Usage Right) [1] väljer du ett av fem alternativ för användningsrätt:

  • Jag har copyrighten: ursprungligt innehåll skapat av dig
  • Jag har fått behörighet att använda filen: auktoriserad behörighet av skaparen
  • Materialet finns i den offentliga domänen: uttryckligen tilldelad till den offentliga domänen, kan inte copyright-skyddas eller är inte längre skyddad av copyright
  • Ett undantag föreligger för materialet – t.ex. skälig användning, citaträtt, eller andra under gällande copyright-lagar: utdrag eller sammanfattningar för kommentering, nyhetsrapportering, forskning eller analys i utbildningssyften
  • Materialet är licensierat av Creative Commons: det här alternativet kräver även en specifik Creative Commons-licens

Om känt, ange information om copyright-innehavaren i fältet Copyright-innehavare (Copyright Holder) [2].

Obs! Om du är instruktör och är osäker på vilka användningsrättigheter som gäller för ditt dokument ska du rådgöra med din institutions administratör.

Lämna in uppladdning

Lämna in uppladdning

För att ladda upp det valda dokumentet klickar du på knappen Lämna in (Submit).

Obs! Filen blixtrar till innan den bäddas in i innehållsredigeraren.

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på knappen Spara (Save).

Obs! När du använder innehållsredigeraren i diskussioner, kan Spara-knappen visas som knappen Posta svar.

Visa innehåll

Visa innehåll

Visa innehållet som skapats i innehållsredigeraren.

Klicka på fillänken [1] för att förhandsgranska filen.

För att ladda ned det länkade dokumentet klickar du på ikonen Ladda ned [2].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No