Hur laddar jag upp en fil till mina användarfiler eller gruppfiler?

Du kan ladda upp filer till både användar- och gruppfiler. Filer kan användas för uppgifter, diskussionssvar och konversationsinlägg. Utöver detta kan användar- och gruppfiler alltid infogas i Canvas genom Rich Content Editor.

Lär dig hur du lokaliserar dina användarfiler och gruppfiler.

Anteckningar:

  • För inlämningsuppgifter kan du ladda upp en fil från din dator eller välja en fil som tidigare har laddats upp till dina användarfiler. Om du väljer en tidigare uppladdad fil, kan du radera den efter att den har skickats in för att frigöra användarutrymme.
  • Canvas stöder inte filuppladdningar som är större än 5 GB.
  • Gruppfiler blir publicerade automatiskt när de laddas upp till gruppen.

Ladda upp fil

I användar- eller gruppfiler klickar du på knappen Ladda upp (Upload)

Öppna filen

Öppna filen

Klicka på filens (filernas) titel som du vill ladda upp [1] och klicka på knappen Öppna (Open) [2] för att ladda upp filen(s).

Ladda upp filer via Drag och släpp

Ladda upp filer via Drag och släpp

En del webbläsare innehåller en funktion som låter användaren lägga till filer genom att dra och släppa dessa filer från ett filfönster direkt in till Canvas filförvaring. Klicka på rubriken på den fil du vill lägga till [1] och dra filen till din öppna webbläsare [2]. Filen kommer automatiskt att ladda upp.

Ersätt duplikatfil

Ersätt duplikatfil

Om en fil med samma namn redan finns i den mapp där du laddar upp din fil, kommer du att bli tillfrågad om du vill ersätta eller byta namn på den.

För att byta namn på filen, klicka på  knappen Byt namn (Change name)  [1]. Detta alternativ kommer att skapa en kopia av filen med ett annat namn.

För att ersätta filen klickar du på knappen Ersätt (Replace) [2].

Se uppladdningsförloppet

Se uppladdningsförloppet

En förloppsindikator visas högst upp på skärmen och spårar statusen på filuppladdning.

Se Filer

Se Filer

Se din nya fil.