Hur vet jag om jag har en kamratrespons att slutföra?

Lärare kan tilldela dig en kamratresponsgranskning av en annan students arbete. Du kan se aviseringar om kamratresponser i Canvas i flödet för Senaste aktivitet, att göra-listan och på den enskilda uppgiftssidan. När du har tilldelats en kamratrespons får du även en avisering via e-post.

Se översikten

När du har tilldelats en kamratrespons visas en avisering i flera översiktsområden.

Visa Senaste aktivitet

I översikten kan du se den senaste aktiviteten i ditt globala aktivitetsflöde. I Senaste aktivitet visas en kamratrespons och namnet på kursen. Klicka på länken Visa Mer (Show More) för att få åtkomst till uppgiften och visa namnet på studenten du ska göra en kamratrespons på.

Om en kamratrespons är anonym visas namnet som anonym användare.

Visa att göra-listan

Visa att göra-listan

I såväl översikten som i sidofältet av kurshemsidan visas kamratresponsuppgiften i att göra-listan. En kamratrespons känns igen på ikonen Kamratrespons. För att visa uppgiften som ska granskas, klicka på länken Kamratrespons för (Peer Review for) [uppgiftens namn].

Obs! För tillfället visar inte korrekt inlämningsdatum i att göra-listan för inlämning av din kamratrespons. Om informationen om kamratresponsen inte redan finns i din uppgift, ska du kontakta din lärare.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Du kan även visa kamratresponser när du visar uppgifter. Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Obs! Du kan också komma åt dina uppgifter i din översikt, Kursaktivitetsflödet, Kursplan, Omdömesboken, Kalendern eller i Moduler.

Öppna uppgift

Öppna uppgift

Sidan Uppgifter visar inte någon ikon om du har en kamratrespons. Om du kan namnet på kamratresponsuppgiften kan du klicka på titeln för att öppna uppgiften.

Visa tilldelad kamratrespons

Visa tilldelad kamratrespons

I sidofältet under Tilldelade kamratresponser ser du kamratresponser som har tilldelats dig. Den gula varningsikonen [1] visar att kamratresponsen inte har slutförts. En bockmarkering [2] indikerar att du har slutfört kamratresponsen.

Om du slutför en anonym kamratrespons kan du inte se studentens namn. Kamratresponsen visas som anonym användare.

Anteckningar:

  • Om din instruktör inkluderar en matris, som är en förbestämd översikt över hur en uppgift bedöms, måste du tilldela ett omdöme med hjälp av matrisen. Men din instruktör kan också be dig lämna en kommentar i sidpanelen för kommentarer.
  • Om din lärare har tilldelat en uppgift på papper eller utan inlämning, visas inte den tilldelade kamratresponsen på de här sidan. Men den visas fortfarande i översikten.
0 Likes
Was this article helpful? Yes No