cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur ser jag samarbeten som student?

Hur ser jag samarbeten som student?

Om du har bjudits in för att delta i ett samarbete kan du gå till samarbetet från Canvas. Samarbetsfilerna kan också visas genom ditt online-konto för samarbetstyp (OneDrive eller Google Drive, respektive).

Om din institution beviljar tillstånd, kan du skapa samarbeten i kursen. Din instruktör kan alltid se vilket samarbete du skapar, även om andra studenter endast kan visa samarbeten som har delats med dem. Om din instruktör har lagt till dig i en kursgrupp kan du alltid skapa samarbeten inom en grupp.

Du kan välja att få aviseringar om samarbeten i dina Canvas-aviseringsinställningar.

Obs! Beroende på din institutions inställningar kanske inte din sida för samarbeten matchar bilderna som visas i den här lektionen. Men funktionaliteten för sidan är densamma.

Öppna samarbeten

Öppna samarbeten

Klicka på länken Samarbeten (Collaborations) i din kursnavigering.

Visa samarbeten

Visa samarbeten

Sidan för samarbeten visar alla samarbeten där du har bjudits in för att delta. För varje samarbete kan du se namnet på samarbetet [1], beskrivningen [2], personen som skapade samarbetet [3] och datum och tidpunkt då samarbetet skapades [4].

Lägg till samarbete

Lägg till samarbete

Om du har behörighet kan din institution tillåta dig att skapa samarbeten i din kurs.

För att skapa ett nytt samarbete, klicka på knappen för att Starta ett nytt samarbete .

Beroende på din institutions preferens kan du kanske skapa ett Google Drive samarbete eller skapa ett Microsoft Office 365 samarbete.

Om din samarbetssida inte matchar bilden som visas i den här lektionen kan du fortfarande skapa ett Google Docs samarbete.

Öppna samarbete

Öppna samarbete

För att öppna samarbete, klicka på samarbetets namn.

Obs! Samarbetet öppnas i en ny flik. Du kan bli tillfrågad att logga in för att se filen.

Se Fil

Du kan se filen i Google Drive eller OneDrive.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.