Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur ser jag matrisen för min bedömda diskussion?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur ser jag matrisen för min bedömda diskussion?

Din instruktör kan inkludera en rubrik som en del av en betygsatt diskussion. Matrisen är en uppsättning kriterier som din instruktör kommer använda för att betygsätta din diskussion. Innan du lämnar in din diskussion kan du använda matrisen för att utvärdera ditt eget arbete och se till att din diskussion uppfyller din instruktörs krav.

Anteckningar: Det är inte alla betygsatta diskussioner som kan innehålla en matris.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Öppna Diskussion

Klicka på namnet för den betygsatta diskussionen.

Visa matris

Visa matris

Klicka på ikonen Alternativ [1] och välj knappen Visa matris (Show Rubric) [2].

Anteckningar: Om länken Visa matris (Show Rubric) inte visas finns det ingen matris för din diskussion.

Visa matris i Ny design för Diskussioner

Visa matris i Ny design för Diskussioner

För att visa en matris i Ny design för Diskussioner, klickar du på ikonen Alternativ [1] och väljer länken Visa matris (Show Rubric) [2].

Visa Matrisen (View Rubric)

Visa Matrisen (View Rubric)

Se matrisen för den betygsatta diskussionen.

Matrisen inkluderar kriterium [1], bedömning [2] och värden för full poäng [3]. Ett matriskriterium kan inkludera upp till fem olika bedömningar och individuella poängvärden.

Visa matrisinformation

Visa matrisinformation

Om ett kriterium innehåller en längre beskrivning med ytterligare information, klicka på länken Se längre beskrivning.

Matrisen kan även innehålla ett resultat som är associerat med kursen [2]. Resultaten identifieras med en liten flagga och används för att bedöma inlärningen i en kurs. Resultaten visar även tröskelresultatet, eller det antal poäng du måste uppnå. Din lärare kan låta dig se lärandemålsresultaten i dina kursomdömen.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.