Hur visar jag alla grupper i en kurs som student?

Du kan visa de grupper i vilka din lärare har lagt till dig som medlem, samt tillgängliga självregistreringsgrupper i din kurs.

Läs om hur du enkelt kan se de grupper du är registrerad i.

Öppna Personer

Öppna Personer

Klicka på länken Personer (People) i kursnavigationen

Visa grupper

Visa grupper

Klicka på fliken Grupper (Groups).

Visa Gropus i inställningsmeny

Du kan också komma åt användargrupper genom menyn för inställningar. Klicka på Alternativ ikonen [1] och klicka på Visa användargrupper länken [2].

Visa kursgrupper

Visa kursgrupper

Visa tillgängliga grupper i din kurs. Varje gruppnamn visar namnet på gruppen och hur många medlemmar den har.

Om det finns självregistreringskursen du kan delta i, kan du gå med i gruppen genom att klicka på länken delta (join) [1] eller så kan du ändra grupp genom att klicka på länken byt till (switch to) [2].

Om du redan är med i en självregistreringsgrupp kan du lämna gruppen genom att klicka på länken lämna (leave) [3].

Obs! Du kan inte lämna grupper som inte är självregistreringsgrupper.

Visa studentledargrupper

Visa studentledargrupper

Om du har fått en inbjudan att bli studentledare och hantera en grupp, visas länken Hantera (Manage) bredvid gruppens namn.

Visa gruppmedlemmar

Visa gruppmedlemmar

För att se vilka studenter som tilldelats gruppen, klicka på gruppnamnet [1]. Stundernas namn visas i en utökad lista [2].