Hur ser jag quiz som student?

Quizresultat är lätta att läsa i Canvas. Som student kan du se olika typer av quizresultat, beroende på din instruktörs preferens.

Obs! Din instruktör kan använda ett uppgraderat quizverktyg som kallas New Quizzes i din kurs. Om quizet du tar ser annorlunda ut, använder din instruktör kanske New Quizzes. Funktioner kan variera mellan dessa quiztyper. För hjälp med quizresultat, vänligen se Hur ser jag mina quizresultat som student i New Quizzes (How do I view my quiz results as a student ...

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

Klicka på länken Quizzes i kursnavigeringen.

Öppna quiz

Öppna quiz

Klicka på quizzens rubrik.

Visa Quiz-resultat

Skärmen Quizresultat består av flera områden:

  1. Försökshistorik
  2. Quiz-resultat
  3. Inlämningsinformation

Ej tillgängliga Quiz-resultat

Ej tillgängliga Quiz-resultat

Om din instruktör har dolt dina quizomdömen är dina resultat inte tillgängliga förrän omdömen publiceras.

Visa Försökshistorik

Visa Försökshistorik

Försökshistorik visar senaste quizförsök, tiden det tog att genomföra quizzen och din poäng.

Försökshistorik med upprepade Quizförsök

Försökshistorik med upprepade Quizförsök

För upprepade quizförsök, kommer historiken att visa resultaten för varje försök. Varje försök har en hyperlänk som visar varje quizresultat.

Visa Quiz-resultat

Visa Quiz-resultat

Om din instruktör tillåter det, kan du se resultaten av din quiz tillsammans med de korrekta svaren. Denna vy visar också din totala poäng, tidpunkt och datum då den skickades och hur lång tid det tog att genomföra quizzen.

Visa korrekta svar

Visa korrekta svar

Om din instruktör låter dig se korrekt svar, kommer quizresultaten att visa dina svar tillsammans med de korrekta svaren.

Ett korrekt svar som du markerat indikeras med en grön flagga [1]. Ett felaktigt svar indikeras med en röd flagga som pekar mot ditt svar [2]. Det korrekta svaret indikeras med en grå flagga [3].

Visa endast Quizsvar

Visa endast Quizsvar

Om din instruktör låter dig se korrekt svar, kommer quizresultaten att endast visa dina svar och notera om de var korrekta eller felaktiga.

Visa Skyddade quiz-resultat

Visa Skyddade quiz-resultat

Vissa instruktörer låter dig inte se dina quizresultat alls. Denna inställning är gemensam för quizzes där fler försök är tillåtna.

Visa Inlämningsinformation

Visa Inlämningsinformation

Inlämningsinformation är ett annat sätt att se dina quizresultat. Inlämningsinformation visas i sidopanelen och visar tiden det tog att genomföra quizzen [1], din nuvarande poäng [2] och din behållna poäng [3], som är poängen som Canvas registrerar i Omdömesboken.

Obs! Om din nuvarande poäng inkluderar en asterisk, har vissa frågor inte betygsatts av din instruktör, som t.ex. uppsats och filuppladdningsfrågor. Du kan också se status för din quiz på din Omdömessida.

Inlämningsinformation med upprepade Quizförsök

Inlämningsinformation med upprepade Quizförsök

För upprepade quizförsök, kommer inlämningsinformationen att fortsätta visa nuvarande poäng [1] och den behållna poängen [2]. Men. I detta fall, tilldelas din behållna poäng av din instruktör och kan antingen vara din senaste quizförsökpoäng, den högsta quizpoängen eller genomsnittet för alla dina poäng. Den behållna poängen indikeras längst ner i området medinlämningsinformation [3].

Visa Föregående försök

Visa Föregående försök

DU kan också visa föregående försök genom sidopanelens inlämningsinformation. Klicka på länken Visa Föregående försök (View Previous Attempts).

Visa quizresultat för Föregående försök

Varje quizförsök kommer att listas i sidopanelen med en hyperlänk till quizresultaten. Klicka på försöket du vill visa [1]. Quizresultaten för det försöket visas [2]. Tänk på att samma inställningar kommer att gälla i quizresultaten, vilket innebär att du bara kommer att kunna se dina svar eller inte se quizresultat alls.

För att återgå till quizzen, klicka på länken Tillbaka till Quiz [3].