ฉันจะส่งภารกิจออนไลน์ได้อย่างไร

คุณสามารถส่งผลงานจัดส่งออนไลน์ใน Canvas โดยอาศัยประเภทผลงานจัดส่งประเภทต่าง ๆ ผู้สอนสามารถเลือกประเภทผลงานจัดส่งออนไลน์ที่ต้องการให้คุณใช้ คุณยังสามารถเลือกจัดส่งภารกิจใหม่หากผู้สอนให้อนุญาต

เอกสารแนบที่เพิ่มเข้ามาเป็นผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจแบบให้เกรดจะถูกคัดลอกไปยังไฟล์ผู้ใช้ของคุณด้วยแต่ละไม่อ้างอิงกับโควต้าผู้ใช้ของคุณ อย่างไรก็ตาม หลังจากอัพโหลดไฟล์เป็นผลงานจัดส่ง คุณจะไม่สามารถลบไฟล์ได้ ไฟล์จะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ Submissions

ก่อนจัดส่งภารกิจ คุณอาจต้องพิจารณาข้อมูลภารกิจทั้งหมด เช่น เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับภารกิจ,ที่มี

บทเรียนนี้แสดงวิธีการส่งภารกิจออนไลน์แบบมาตรฐาน เรียนรู้วิธีการส่งภารกิจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ผลงานจัดส่งแอพพลิเคชั่นไฟล์ข้อมูลจากภายนอก

คุณสามารถส่งภารกิจจาก Google Drive, Dropbox หรือบริการอื่น ๆ จากภายนอกอื่นผ่านคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปของคุณได้สองวิธี ได้แก่

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณและส่งเป็น การอัพโหลดไฟล์ (File Upload)
  2. แชร์ไฟล์ คัดลอก URL ของไฟล์และส่งเป็น URL ของเว็บไซต์

ผลงานจัดส่งผ่านอุปกรณ์พกพา

หรือคุณสามารถส่งภารกิจโดยใช้อุปกรณ์ Android หรือ iOS

หมายเหตุ: 

  • ภารกิจของคุณอาจรองรับไฟล์บางประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทผลงานจัดส่งที่กำหนดโดยผู้สอน
  • ภารกิจของคุณบางส่วนเท่านั้นที่สามารถจัดส่งออนไลน์ได้ หากคุณไม่เห็นลิงค์ ส่งภารกิจ (Submit Assignment) แสดงว่าผู้สอนอาจต้องการให้คุณส่งภารกิจวิธีอื่น หรืออาจเลยวันที่พร้อมใช้งานไปแล้ว ดูคำแนะนำได้จากรายละเอียดสำหรับภารกิจ หรือติดต่อผู้สอนของคุณ
  • Canvas ไม่รองรับการอัพโหลดไฟล์ขนาดมากกว่า 5 GB
  • หากเปิดใช้งานไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ Canvas จะเปิดแอนิเมชั่นเฉลิมฉลองให้เมื่อคุณจัดส่งภารกิจตรงเวลา อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการ คุณสามารถปิดใช้งานค่าปรับตั้งคุณสมบัตินี้ในค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้ของคุณ
  • หากภารกิจที่คุณกำลังสืบค้นแสดงผลแตกต่างออกไป แสดงว่าภารกิจของคุณอาจใช้คุณสมบัติ ส่วนการปรับปรุงภารกิจ (Assignment Enhancements) ก่อน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือชุดนี้
  • ภารกิจของกลุ่มไม่รองรับประเภทผลงานจัดส่งแบบทำหมายเหตุกำกับสำหรับผู้เรียน

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถสืบค้นภารกิจ (Assignments) ของคุณผ่านผู้ใช้หรือแผงข้อมูลบทเรียน หลักสูตร (Syllabus) สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ปฎิทิน (Calendar) หรือหน่วยการเรียน (Modules)

ดูภารกิจบทเรียน

ดูภารกิจบทเรียน

คลิกชื่อของภารกิจ

เริ่มภารกิจ

เริ่มภารกิจ

ส่งภารกิจโดยคลิกที่ปุ่ม เริ่มภารกิจ (Start Assignment)

หมายเหตุ: หากไม่พบปุ่ม เริ่มภารกิจ (Start Assignment) แสดงว่าผู้สอนของคุณอาจไม่ต้องการให้คุณส่งภารกิจออนไลน์หรือเลยวันที่พร้อมใช้งานไปแล้ว ดูคำแนะนำได้จากรายละเอียดสำหรับภารกิจ หรือติดต่อผู้สอนของคุณ

ดูการดำเนินการจัดส่ง

ดูการดำเนินการจัดส่ง

ผู้สอนของคุณอาจจำกัดจำนวนความพยายามในการจัดส่งที่คุณได้รับการจัดสรรสำหรับภารกิจ หากภารกิจของคุณมีจำนวนผลงานจัดส่งที่จำกัด คุณสามารถดูจำนวนความพยายามในการจัดส่งที่คุณมี [1] และจำนวนผลงานจัดส่งที่อนุญาตสำหรับภารกิจ [2]

หลังจากใช้สิทธิ์การจัดส่งของคุณทั้งหมดแล้ว ปุ่ม การดำเนินการใหม่ (New Attempt) จะแสดงว่าปิดใช้งานอยู่ [3]

ดูประกาศเกรดสรุป

ดูประกาศเกรดสรุป

แบนเนอร์อาจปรากฏขึ้นเหนือภารกิจของคุณเพื่อระบุว่าผู้สอนได้ลบภารกิจดังกล่าวจากการคำนวณเกรดรวมแล้ว ทั้งนี้ ค่านี้จะไม่มีผลกับการจัดส่งภารกิจ

เลือกประเภทผลงานจัดส่ง

ผู้สอนจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าผลงานจัดส่งประเภทใดที่เหมาะสมสำหรับภารกิจแต่ละรายการ ผลงานจัดส่งมีสี่ประเภท ได้แก่ อัพโหลดไฟล์ ส่งข้อความ กรอก URL ของเว็บไซต์หรือส่งสื่อ คุณสามารถเลือกประเภทผลงานจัดส่งได้เพียงประเภทเดียวต่อผลงานจัดส่ง

หมายเหตุ: ภารกิจของคุณอาจรองรับไฟล์บางประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทผลงานจัดส่งที่กำหนดโดยผู้สอน

ส่งหมายเหตุกำกับสำหรับผู้เรียน

ส่งหมายเหตุกำกับสำหรับผู้เรียน

จัดส่งเอกสารแบบมีหมายเหตุกำกับ, โดยคลิกที่แท็บ หมายเหตุกำกับสำหรับผู้เรียน (Student Annotation)

หมายเหตุ: ภารกิจของกลุ่มไม่รองรับประเภทผลงานจัดส่งแบบทำหมายเหตุกำกับสำหรับผู้เรียน

ส่งข้อมูลอัพโหลดไฟล์

ส่งข้อมูลอัพโหลดไฟล์

อัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือถ่ายภาพโดยใช้เว็บแคมของคุณและส่งเป็นภารกิจของคุณโดยเลือกแท็บ การอัพโหลดไฟล์ (File Upload)

ส่งการป้อนข้อความ

ส่งการป้อนข้อความ

ส่งภารกิจการป้อนข้อความ โดยเลือกแท็บ การป้อนข้อความ (Text Entry)

หมายเหตุ: Rich Content Editor สำหรับผลงานจัดส่งภารกิจครอบคลุมการนับคำที่แสดงที่มุมด้านล่างขวาของกล่องข้อความ

ส่ง URL เว็บไซต์

ส่ง URL เว็บไซต์

ส่งURL เว็บไซต์,โดยเลือกแท็บ URL เว็บไซต์ (Website URL)

ส่งการบันทึกสื่อ

ส่งการบันทึกสื่อ

ส่งการบันทึกสื่อ, โดยเลือกแท็บ สื่อ (Media)

จัดส่งภารกิจ

ส่ง URL เว็บไซต์

เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งภารกิจของคุณ คลิกที่ปุ่ม ส่งภารกิจ (Submit Assignment)

หมายเหตุ: ไฟล์ขนาดใหญ่ที่ส่งโดยการใช้แท็บ การอัพโหลดไฟล์ (File Upload) จะแสดงส่วนแสดงสถานะผลงานจัดส่งไว้  

ดูผลงานจัดส่ง

หลังจากที่คุณส่งงานของคุณแล้ว คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับผลงานจัดส่งของคุณในแถบรายการด้านข้าง [1] สำหรับข้อมูลอัพโหลดไฟล์ แถบรายการด้านข้างจะมีลิงค์ไปยังผลงานจัดส่งของคุณเพื่อดาวน์โหลดหากจำเป็น

หากคุณเลือก คุณสามารถจัดส่งภารกิจของคุณเวอร์ชั่นใหม่โดยใช้ปุ่ม การดำเนินการใหม่ (New Attempt) [2] คุณจะสามารถดูได้เฉพาะรายละเอียดของผลงานจัดส่งล่าสุดของคุณในแถบรายการด้านข้าง แต่ผู้สอนจะสามารถดูผลงานจัดส่งทั้งหมดของคุณ

หลังจากผู้สอนให้เกรดผลงานจัดส่งของคุณแล้ว ลิงค์เกรดในส่วนการสืบค้นเนื้อหาจะปรากฏขึ้นเป็นส่วนแสดงข้อมูลการให้เกรด

นอกจากนี้คุณจะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของคุณและลิงค์ไปยังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเพจ เกรด (Grades) ของคุณ

หมายเหตุ:

  • ภารกิจของคุณจะยังปรากฏอยู่ในภารกิจ (Assignments) และในหลักสูตร (Syllabus) รายการนี้จะไม่ถูกลบไปพร้อมกับการจัดส่งภารกิจ
  • เมื่อคุณจัดส่งภารกิจใหม่อีกครั้ง คุณจะสามารถสืบค้นและดูเฉพาะผลงานจัดส่งล่าสุดของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้สอนยังสามารถดูผลงานจัดส่งทั้งหมดของคุณ