ฉันจะแก้ไขค่าปรับตั้งในบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ สรรพนาม, อีเมลเริ่มต้น ภาษา, เขตเวลา, และรหัสผ่านได้ ขึ้นอยู่กับว่าจัดทำบัญชี Canvas ของคุณไว้อย่างไร

 • การตั้งค่าภาษาที่เลือกจะแทนที่การตั้งค่าภาษาเริ่มต้นใด ๆ ของสถาบันของคุณ อย่างไรก็ตาม ภาษาใดที่กำหนดไว้ในบทเรียนจะไปแทนที่ภาษาผู้ใช้ของคุณ
 • สถาบันของคุณอาจดูแลเรื่องการอัพเดตหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณโดยใช้รหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับข้อมูลประจำตัวสำหรับล็อกอินเข้า Canvas ของคุณ
 • ผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับ SIS ID ไม่สามารถลบบัญชีของตนเองได้

หมายเหตุ: ค่าปรับตั้งบางส่วนอาจไม่มีให้คุณเลือกใช้ หากคุณไม่สามารถแก้ไขค่าปรับตั้งผู้ใช้ของคุณได้ คุณจะต้องติดต่อสถาบันของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings) [2]

แก้ไขค่าปรับตั้ง

แก้ไขค่าปรับตั้ง

คลิกที่ปุ่ม แก้ไขค่าปรับตั้ง (Edit Settings)

แก้ไขค่าปรับตั้ง

แก้ไขค่าปรับตั้ง

หากเปิดใช้งาน ให้แก้ไขการตั้งค่าตามความเหมาะสม

 • ชื่อนามสกุล (Full Name) [1] ใช้สำหรับเพจสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) และเกรด (Grades) แชท (Chat) บุคคล (People) และการนำเข้า SIS (SIS Imports)
 • ชื่อจัดแสดง (Display Name) [2] เป็นชื่อที่ผู้ใช้รายอื่นจะเห็นเป็นชื่อของคุณในประกาศ (Announcements) การประชุม (Conferences) การพูดคุย (Conversations) และการพูดคุย (Discussions)
 • ชื่อที่จัดเรียงได้ (Sortable Name) [3] มีค่าเริ่มต้นเป็นนามสกุล ชื่อ และปรากฏเป็นรายการเรียงตามลำดับเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาได้
 • สรรพนาม (Pronouns) [4] แสดงอยู่หลังชื่อของคุณในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้ง Canvas
 • อีเมลเริ่มต้น (Default Email) [5] สามารถตั้งค่าได้เมื่อคุณมีอีเมลแอดเดรสสำหรับแจ้งเตือนหลายรายการที่เชื่อมโยงอยู่กับบัญชีของคุณ
 • ภาษา (Language) [6] สามารถตั้งค่าเป็นภาษาแม่ของคุณและเป็นภาษาที่คุณต้องการใช้ใน Canvas ได้ (เปลี่ยนไม่ได้หากผู้สอนกำหนดภาษาเฉพาะสำหรับบทเรียนไว้)
 • เขตเวลา (Time Zone) [7] สามารถตั้งค่าเป็นตำแหน่งที่คุณอยู่และแสดงภารกิจเป็นเวลาท้องถิ่นของคุณได้
 • รหัสผ่าน (Password) [8] การผสมตัวอักขระที่คุณเลือกเพื่อใช้ในการล็อกอินเข้าสู่บัญชี Canvas ของคุณ

หมายเหตุ: ค่าปรับตั้งบางส่วนอาจไม่มีให้คุณเลือกใช้ หากคุณไม่สามารถแก้ไขค่าปรับตั้งผู้ใช้ของคุณได้ คุณจะต้องติดต่อสถาบันของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้

อัพเดตค่าปรับตั้ง

อัพเดตค่าปรับตั้ง

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตค่าปรับตั้ง (Update Settings)