Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur ändrar jag språkinställningarna för mitt användarkonto som student?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur ändrar jag språkinställningarna för mitt användarkonto som student?

Engelska är Canvas standardspråk, men du kan välja att visa Canvas gränssnitt på ett annat språk.

Anteckningar:

  • Instruktörer har möjligheten att ändra språkinställningar för sina kurser. Om en av dina kurser är inställda på ett annat språk (oftast för en utländsk språkkurs), kommer kursens språk att åsidosätta språket i dina användarinställningar.
  • Om du ändrar språk eller lokala inställningar kan ändringarna även påverka startdatumet för Kalender-veckan. Vissa språk eller språkregioner ändrar startdatumet för veckor.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Ändra inställningar

Ändra inställningar

Klicka knappen Redigera Inställningar (Edit Settings).

Välj språk

Välj språk

Välj önskat språk i rullgardinsmenyn för språk.

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen Uppdatera Inställningar (Update Settings).

Visa önskat språk

Visa Canvas på önskat språk.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.