Hur använder jag HTML-vy i Innehållsredigeraren som student?

Innehållsredigeraren kommer att upphöra i en framtida version. Instruktörer kan aktivera funktionen New Rich Content Editor i kursens funktionsalternativ.

Du kan använda Innehållsredigeraren för att bädda in innehåll med HTML. Innehållsredigeraren används i funktioner som stöder redigeraren (meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor och quizzes).

När du försöker att göra anpassad HTML-kodning i Canvas, kanske du upptäcker att vissa HTML-koder inte fungerar när du sparar dem. Detta beror på att Canvas endast stöder vissa HTML-element av säkerhetsskäl. Detta gäller också för innehåll som kopierats och klistrats in från en extern källa. Nedan är en länk till en lista med HTML-taggar som är tillåtna i Canvas. HTML-taggar som inte är i denna lista kan utelämnas ur Canvas innehållsredigerare när du sparar ditt arbete. Visa Canvas HTML Editor Allowlist PDF för mer information.

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor

Öppna Rich Content Editor genom att använda en av Canvas funktioner som stöder redigeraren.

Öppna HTML-redigerare

Öppna HTML-redigerare

Klicka på länken HTML-redigerare.

Obs! När den är i HTML-vy, kan du växla tillbaka genom att klicka på länken Rich Content Editor (Innehållsredigerare).

Ange Innehåll

Ange Innehåll

Ange ditt HTML-innehåll

Spara ändringar

Spara ändringar

Klicka på Spara-knappen.

Anteckningar: När du använder innehållsredigeraren i diskussioner, kan Spara-knappen visas som knappen Posta svar.