Hur lägger jag till en händelse till min kalender som student?

Du kan lägga till en personlig påminnelse till din egen kalender om en kommande händelse.

Öppna kalender

Öppna kalender

Klicka på länken Kalender (Calendar) i Global navigering.

Lägg till händelse

Klicka på vilket datum som helst i kalendern för att lägga till en händelse [1]. Eller klicka på pilarna bredvid månadens namn för att navigera till en annan månad [2] och välj ett datum.

Om du inte vill hitta datumet manuellt, kan du klicka på ikonen Lägg till [3].

Lägg till händelsedetaljer

Lägg till händelsedetaljer

Ange en titel för händelsen [1].

Beroende på hur du lagt till händelsen kan datumet vara reserverat åt dig. Om inte, fyll i ett datum i datumfältet [2].

Kalendertiderna kan även reserveras åt dig i Från- och Till-fälten [3]. Ändra eller fyll i start- och slutdatum för din händelse. För att skapa en heldagsaktivitet, lämna från- och till-fälten tomma så att det inte finns någon början och sluttid för din händelse.

I rullgardinsmenyn Frekvens (Frequency) kan du ange återkommande kalenderhändelser [4].

Om en plats behövs, ange den för händelsen [5].

Skicka in händelse

Skicka in händelse

Om du vill lägga till fler detaljer i händelsen klickar du på knappen Fler alternativ (More Options) [1]. Du kan använda innehållsredigeraren för att lägga till en beskrivning eller resurslänkar.

Klicka sedan på knappen Skicka in (Submit) [2].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No