Hur länkar jag en YouTube-viideo i Rich Content Editor som en instruktör?

YouTube-videor blir automatiskt infogade i någon funktion som använder Rich Content Editor. Denna lektion gäller för meddelanden, uppgifter, diskussioner, sidor, quizzes, och kursfunktioner.

Det finns tre olika sätt att länka en YouTube-video, beroende på hur du vill att det ska se ut:

  1. Infoga länk i Rich Content Editor (full länk med infogad video)
  2. Infoga länk med kedjeikonen (förkortad länk med valfri infogad video)
  3. Hyperlänka befintlig text (markerad text blir länk)
0 Likes
Was this article helpful? Yes No