Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur redigerar jag min profil i mitt användarkonto som student?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur redigerar jag min profil i mitt användarkonto som student?

Vissa institutioner kan aktivera en funktion som heter Profiler i Canvas. Profiler låter er uppdatera ert namn, era föredragna kontaktmetoder, och alla personliga länkar till ert konto. Din profilinformation kan ses av alla användare i dina kurser.

Obs! Om ni inte ser Profilfliken i din användarnavigeringsmeny, är denna funktion inte aktiverad för din institution.

Öppna profil

Öppna profil

I Global navigering (Global Navigation), klicka på länken Konto (Account) [1] och sedan på länken Profil (Profile) [2].

Redigera profil

Redigera profil

Klicka på knappen Redigera Profil (Edit Profile).

Obs! Om det inte går att redigera din profil eller dina kommunikationskanaler har funktionen inaktiverats av ditt lärosäte.

Redigera profilbild

Redigera profilbild

För att ladda upp en profilbild, klicka på profilbilds ikonen.

Obs! Profilbilder har separata tillstånd ifrån profiler. Om ni inte ser en platshållarbild, har er institution inte aktiverat denna funktion.

Redigera namn och titel

Redigera namn och titel

Om du får ändra ditt namn skriver du in ditt namn i namnfältet [1]. Skriv in din titel i titelfältet [2].

Lägg till kontaktmetoder

Lägg till kontaktmetoder

Om du har anslutit dig till några webbtjänster, markerar du kryssrutan under den webbtjänsten för att indikera hur ni vill bli kontaktad via denna tjänst [1]. För att lägga till ytterligare tjänster, klickar du på länken Hantera registrerade tjänster (Manage Registered Services). Notera att valda tjänster inte kommer att delas med andra kurs-/gruppanvändare om du inte markerat kryssrutan för delning på sidan Hantera registrerade tjänster.

Diskussionsikonen [2] kommer upp automatiskt som en kontaktmetod för Administratörer så att användare kan kontakta dem genom Canvas Konversationer. Det kan inte väljas av några andra användare.

Obs! E-postadresserna som skapas i din användarprofil visas inte som en kontaktmetod och används endast för Canvas-aviseringar. Canvas-användare bör kontakta varandra via Konversationer.

Redigera biografi

Redigera biografi

Skriv in din biografi i biografifältet. Du kan lägga till hobbies och intressanta fakta om dig själv.

Spara profil

Spara profil

Klicka på knappen Spara profil (Save Profile).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.