Hur ser jag återkopplingskommentarer på anteckningar från min instruktör direkt i min inlämningsansökan?

Din instruktör kan välja att inkludera kommentarer direkt i en uppgiftsinlämning med kommentarer i rad eller anteckningar. Om en uppgifts inlämningsdetaljer innehåller en Visa Feedback -knapp, kan du se dessa kommentarer genom ett förhandsgranskningsverktyg som heter Canvas DocViewer. Du kan också använda Canvas DocViewer att svara på kommentarer eller skapa egna kommentarer.

Vissa webbläsare kanske inte återskapar kommentarer korrekt när de visar feedback. Om din webbläsare har en inbyggd PDF-läsare, väljer du alternativet för att visa PDF-filen i systemets läsare. Du kan också ladda ner PDF-filer med kommentarer för att titta på dem på din dator. Inställningarna som krävs för att visa eller skriva ut anteckningarna i PDF-filen varierar beroende på vilken programvara som är installerad på din dator.

Obs!

  • Om uppgiftens bilaga visar en förhandsgranskningsknapp (Preview) istället för knappen Visa feedback (View Feedback) är din fil inte DocViewer-kompatibel och kommer inte att innehålla några kommentarer.
  • Om du har lämnat in en gruppuppgift men inte är medlem i någon grupp kanske inte lärarkommentarer visas på sidan Inlämningsinformation (Submission Details). Du kan visa kommentarer på din omdömessida eller i mappen Inlämningskommentarer (Submission Comments) i inkorgen.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigationen.

Se uppgiftsdetaljer

Se uppgiftsdetaljer

Klicka på en uppgifts namn.

Se feedback

Se feedback

Klicka på länken Visa feedback (View Feedback). Länken Visa feedback (View Feedback) visar en indikator om noterade kommentarer har lagts till i en uppgift som stöds.

Obs!

Se anteckningskommentarer

Se anteckningskommentarer

Se de noterade kommentarerna från din lärare [1]. För att svara på en kommentar, klicka på kommentaren och klicka på knappen Svara [2]. När en annoterad kommentar innehåller flera innehållsrader, visar innehållsrutan en ellipseslänk [3]. Om du vill expandera en kommentar klickar du på länken ellipser. För att se staplade svar, klicka på kommentaren för att expandera alla svar [4]. Du kan visa inlämningen i en utökad vy genom att klicka på knappen Helskärm (Full Screen) [5]. Du kan även använda DocViewer för att skapa egna anteckningar på din uppgift.

Ladda ner fil

Ladda ner fil

För att ladda ner inlämningen klickar du på ikonen Ladda ner (Download) [1].