cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hur ser jag rubriken för min betygsatta diskussion?

Hur ser jag rubriken för min betygsatta diskussion?

Din instruktör kan inkludera en rubrik som en del av en betygsatt diskussion. Matrisen är en uppsättning kriterier som din instruktör kommer använda för att betygsätta din diskussion. Innan du lämnar in din diskussion kan du använda matrisen för att utvärdera ditt eget arbete och se till att din diskussion uppfyller din instruktörs krav.

Obs! Det är inte alla betygsatta diskussioner som kan innehålla en matris.

Öppna Diskussioner

Öppna Diskussioner

Klicka på länken Diskussioner (Discussions) i kursnavigationen.

Öppna Diskussion

Klicka på namnet för den betygsatta diskussionen.

Visa matris

Visa matris

Klicka på alternativ ikonen [1] och välj knappen för att visa matris [2].

Obs! Om knappen Visa matris (Show Rubric) inte visas finns det ingen matris för din diskussion.

Se Rubrik

Se Rubrik

Se matrisen för den betygsatta diskussionen.

Matrisen inkluderar kriterium [1], bedömning [2] och värden för full poäng [3]. Ett matriskriterium kan inkludera upp till fem olika bedömningar och individuella poängvärden.

Visa matrisdetaljer

Visa matrisdetaljer

Om ett kriterium innehåller en längre beskrivning med fler detaljer, klicka på länken Se längre beskrivning.

Matrisen kan även innehålla ett resultat som är associerat med kursen [2]. Resultaten identifieras med en liten flagga och används för att bedöma inlärningen i en kurs. Resultaten visar även tröskelresultatet, eller det antal poäng du måste uppnå. Din instruktör kan låta dig se resultaten i betygen för kursen.If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback