cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur skapar jag ett Google Docs-samarbete som instruktör?

Hur skapar jag ett Google Docs-samarbete som instruktör?

Ni kan starta ett nytt samarbete genom att använda Google Docs i Canvas. Google Docs tillåter upp till 50 användare per samarbete, och alla användare kan se och redigera ett dokument samtidigt. En Google-fil kan dock delas med upp till 200 e-postadresser inklusive användare som endast kan se, kommentera eller redigera dokumentet. Om du vill avvisera inbjudna om samarbeten kan du skapa kurshändelser i Kalendern.

Google Docs samarbeten är separata från Google Drive samarbeten. Om dina samarbetsalternativ inkluderar Google Kalkylark och Presentationer utöver Dokument har din kurs aktiverat Google Drive samarbeten (Google Drive collaborations).

Anteckningar:

  • Den här lektionen är för att skapa samarbeten i en kurs; när samarbeten skapas i en grupp kan endast gruppmedlemmar och användare med instruktörbaserade roller (inklusive lärarassistenter) väljas som samarbetspartners.
  • Att skapa ett samarbete är en kursbehörihet. Om du inte kan skapa ett samarbete i en kurs har din institution begränsat den funktionen.
  • När du skapar ett samarbete kan du inte länka till ett tidigare skapat samarbete.
  • Varje medlem i samarbetet kommer att behöva ett Google konto och kommer att behöva ansluta Google Drive som en registrerad tjänst i Canva....
  • Google Apps för Utbildning (integrerat med er skola) fungerar tillsammans med Google Docs i Canvas. Om den email ni har fått genom er skola inte ger er tillgång till Google Docs, kommer ni att behöva använda ett vanligt Google konto (som exempel@gmail.com)
  • E-postaviseringarna för samarbetet är kopplat till kontot som används för att ansluta till Google Drive.

Öppna samarbeten

Öppna samarbeten

I kursnavigering, klicka länken Samarbeten (Collaborations).

Börja ett nytt samarbete

Börja ett nytt samarbete

Klicka knappen Starta ett nytt samarbete (Start a new collaboration).

Godkänn Google

Godkänn Google

Om du inte tidigare har behörighet för Google Drive-åtkomst i Canvas kan du bli uppmanad att godkänna åtkomst. Klicka på Godkänn åtkomst till Google Drive (Authorize Google Drive Access) knappen.

Samarbeta genom att använda Google Docs

Samarbeta genom att använda Google Docs

Klicka på Samarbeta med hjälp av rullgardinsmenyn och välj Google Docs.

Skapa samarbetsdokument

Skapa samarbetsdokument

För att skapa ett samarbetsdokument i Google Docs, kommer ni först att behöva namnge dokumentet [1], skapa en beskrivning [2], och välja samarbetspartners [3]. Som standard kan du se listan över personer i kursen och du kan samarbeta med enskilda eller flera användare i kursen. Du kan också klicka på fliken Grupper och samarbeta med en grupp.

Klicka knappen Börja Samarbeta (Start Collaborating) [4].

Anteckningar:

  • Google Docs tillåter upp till 50 användare per samarbete, och alla användare kan se och redigera ett dokument samtidigt.
  • Medarbetare måste ha ett Google-konto samt måste godkänna Canvas innan de kan se samarbetet.
  • Du kan lägga till flera grupper i ett samarbete, men alla grupper kommer att samarbeta i samma dokument. För specifika gruppsamarbeten bör du överväga att skapa ett nytt samarbete för varje grupp, alternativt skapa ett gruppsamarbete inom gruppen.

Redigera dokument

Redigera dokument

Visa det nya dokumentet i ett nytt webbläsarfönster.

Obs: Som standard kan alla medarbetare dela dokumentet. Dokumentinnehavaren kan hantera dokumentets delningsinställningar från Google Doc.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.