จะแก้ไขรหัสผ่านล็อกอินของฉันในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

คุณอาจสามารถแก้ไขรหัสผ่านของคุณได้จากค่าปรับตั้งโพรไฟล์ของคุณ

หากคุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขรหัสผ่านของคุณ แสดงว่ารหัสผ่านของคุณถูกควบคุมโดยสถาบันของคุณ ติดต่อสถาบันของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

หากคุณสามารถแก้ไขรหัสผ่าน แสดงว่าไม่มีช่วงการรีเซ็ตรหัสผ่านกำหนดไว้ ดังนั้นคุณจะสามารถแก้ไขรหัสผ่านของคุณได้บ่อยหรือถี่เท่าที่ต้องการ ทั้งนี้คุณสามารถเก็บรหัสผ่านที่ปลอดภัยโดยหมั่นเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อย ๆ ต่อไปนี้เป็นแนวทางที่แนะนำเกี่ยวกับรหัสผ่าน:

  • ใช้อักขระอย่างน้อยแปดตัว (ยิ่งมากยิ่งดี) แต่คนส่วนใหญ่จะเดาอักขระที่มากกว่า 15 ตัวได้ยาก
  • ใช้การคละตัวอักษร พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน เคาะว่างและสัญลักษณ์
  • อย่าใช้คำที่มีในพจนานุกรม คำภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ

หมายเหตุ: หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ เรียนรู้วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

เปิดค่าปรับตั้งสำหรับผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings) [2]

แก้ไขค่าปรับตั้ง

แก้ไขค่าปรับตั้ง

คลิกที่ปุ่ม แก้ไขค่าปรับตั้ง (Edit Settings)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) [1] เพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่ พิมพ์รหัสผ่านเก่าของคุณในฟิลด์ รหัสผ่านเดิม (Old Password) [2] พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณในฟิลด์ รหัสผ่านใหม่ (New Password) [3] พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณอีกครั้งในฟิลด์ ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password) [4]

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขรหัสผ่าน กรุณาติดต่อสถาบันของคุณ สถาบันของคุณจะแจ้งให้คุณทราบวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

อัพเดตค่าปรับตั้ง

อัพเดตค่าปรับตั้ง

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตค่าปรับตั้ง (Update Settings)