Hvordan administrerer jeg API tilgangssymboler som student?

Du kan administrere API tilgangssymboler fra brukerinnstillingene dine. Tilgangssymboler gir tilgang til Canvas-kilder gjennom Canvas API. Tilgangssymboler kan genereres automatisk for tredjepart applikasjoner eller opprettes manuelt.

Ved bruk av Canvas API tillates eier av tilgangssymbolet tilgang til de samme Canvas-ressursene som du har tilgang til. Tredjepart applikasjoner , inkludert enheter du har brukt for å åpne Canvas student-app, er for eksempel autorisert for tilgang til Canvas på vegne av deg. For mer informasjon om bruk av Canvas API, se Canvas API-dokumentasjon.

Åpne brukerinnstillinger

Åpne brukerinnstillinger

I Global Navigering, klikk på Konto (Account) [1], og klikk så på Innstillinger (Settings) [2].

Vis tilgangssymboler

Tredjepart applikasjoner med tilgangssymboler og bruker-genererte tilgangssymboler er listet i seksjonen Godkjente integrasjoner [1].

For hvert tilgangssymbol kan du se navnet [2], formål [3], utløpsdato [4] og dato for sist i bruk [5].

Merknad: Mobile tilgangssymboler er generert til deg når du logger inn på en Canvas mobil-app og aldri utløper. For å fjerne tilgang for en mobil applikasjon, må tilgangssymbolet slettes.

Legg til tilgangssymbol

Legg til tilgangssymbol

For manuelt legge til et tilgangssymbol, klikk på tasten Legg til tilgangssymbol .

Legg til symboldetaljer

Legg til symboldetaljer

Skriv inn en beskrivelse for tilgangssymbolet ditt i feltet Formål (Purpose) [1]. Du kan også velge en utløpsdato ved å klikke på ikonet Kalender [2]. For å generere et symbol uten utløp, la feltet Utløper være tomt.

For å generere et nytt tilgangssymbol, klikk på tasten « Generer Symbol » (Generate Token) [3].

Vis tilgangssymbol

Vis tilgangssymbol

Vis symbolbeskrivelsen (token description) [1]. For å se symboldetaljer, klikk på lenken « detaljer » (details) [2].

Vis symboldetaljer

Vis symboldetaljer

Detaljer for tilgangssymbol inkluderer et symbol som kan brukes for å lage API-samtaler på dine vegne (API calls on your behalf) [1].

For å generere et tilgangssymbol på nytt, klikk på tasten « Generer Symbol på nytt » (Regenerate Token) [2].

Slett tilgangssymbol

Slett applikasjon

For å slette et tilgangssymbol, klikk på ikonet « Slett ».

Bekreft sletting

Bekreft sletting

For å bekrefte slettingen, klikk på tasten OK .