Hvordan bruker jeg Innboksen som student?

Innboksen er delt inn i to paneler, og viser meldinger kronologisk. Du kan vise og svare på samtaler og sortere dem etter emne eller innboks-type. Innboksen har i seg selv ingen begrensninger på filstørrelse; vedlegg som er lagt til en samtale, er imidlertid inkludert i senderens personlige filer.

Lær mer om Innboksen (Inbox).

Merknader:

  • Hvis du høyreklikker eller tilvalg-klikker på innboks-lenken, kan du åpne innboksen i en ny nettleser fane for å ha det for hånden mens du gjør andre oppgaver i Canvas.
  • Brukere viser i samtaler når de har en aktiv påmelding i emnet, og brukerne kan ikke bli med i et kurs med mindre det er publisert.
  • Når et emne er avsluttet, kan du ikke sende meldinger til brukere i det emnet.

Åpne innboks

Åpne innboks

I global navigering, klikk på « Innboks » lenken (Inbox).

Hvis Innboks-lenken inneholder en nummerert indikator, viser indikatoren hvor mange uleste meldinger du har i innboksen. Når du leser de nye meldingene, forsvinner indikatoren.

Vis verktøylinjen

Verktøylinjen inneholder globale meldingsalternativer. For å laste inn samtaler, filtrer meldingene etter emne eller gruppe [1] og type [2]. Filtrere etter type gjør at du kan filtrere meldinger etter Innboks, ulest, stjernemerket, sendt, arkivert og etter innleveringskommentarer.

Du kan finne samtaler etter bruker i Søk etter bruker (Search by user)-feltet [3].

Hvis du skal opprette en melding, klikker du på ikonet Opprett [4].

Når du har valgt en samtale, kan du bruke de andre alternativene i verktøylinjen for å:

  1. Svare på en samtale
  2. Svar til alle i en samtale
  3. Arkivere en samtale
  4. Slette en samtale
  5. Du kan også bruke ikonet Flere valg (More Options) for å videresende, markere en samtale som lest eller ulest, og stjernemerke samtaler.

Vis innbokspaneler

Vis innbokspaneler

Samtaler for valgte emne og innboks filter vises i det venstre Innbokspanelet.

Vis samtaler

Vis samtaler

Innboksen er organisert kronologisk fra nyeste til eldste, med de nyeste samtalene øverst [1] og eldre samtalene nederst.

Du kan merke en samtale som lest eller ulest manuelt ved å sveve over samtalen og veksle sirkelen til venstre for samtalen [2]. For å stjernemerke en samtale svever du pekeren over samtalen og veksler stjernen til venstre for samtalen [3].  

Vis samtaletråd

Når du velger en samtale [1], vises alle meldinger i samtaler-tråden i Innbokspanelet til høyre [2].  

Administrere samtaletråd

Innenfor hver samtale, kan du svare, svare til alle, videresende eller slette hele samtaletråden [1]. Du kan også sveve musepekeren over en enkeltmelding og bruke de samme kommandoene inne i meldingen [2].  

Velg flere samtaler

For å velge flere meldinger til arkivet, slette, merke som lest, merke som ikke lest, eller stjerne, klikk inni boksen for hver melding [1]. Hvis du vil velge flere filer, trykk på command-tasten (Mac) eller kontroll-tasten (Windows) mens du klikker på linjen for hver fil du vil merke. I Innboksverktøylinjen [2], klikk på ønsket valg.

Merknad: Du kan også klikke på meldingsboksen eller bruke de samme tastaturkommandoene for å de-velge melding.