Hvordan administrerer jeg varslinger for et enkeltemne som student?

Denne leksjonen viser hvordan du administrerer varslingsinnstillingene fra siden for kontovarslinger. Du kan også få tilgang til emnevarslinger ved å klikke på knappen Vis emnevarslinger på startside for emner. Innstillinger for emnevarslinger gjelder bare for det emnet de er valgt for. Skal du motta emnevarslinger må du først angi varslingsinnstillinger i Canvas.

Merknad: Når en varslingsinnstilling er endret i emnet, overstyrer emnevarslingsinnstillingen innstillingene som er angitt i kontoinnstillingene. Du må fortsette å administrere den varslingstypen i emnet.

Åpne varslinger

Åpne varslinger

I global navigasjon, klikk på konto (Account) [1], og klikk på varslinger (Notifications) [2].

Åpne emnevarslingsinnstillinger

Du kan administrer varslingsinnstillinger for Canvas-kontoen og/eller for enkeltemner.

Klikk på rullegardinmenyen Innstillinger for (Settings for) [1] for å administrere varslingsinnstillinger for et enkelt emne. Klikk deretter på emnenavnet [2].

Åpne varslinger fra startside for emner

Alternativt kan du få tilgang til emnevarslinger fra startside for emner ved å klikke på knappen Vis emnevarslinger (View Course Notifications).

Vis emnevarslingsinnstillinger

Det vises et banner om at varslingsinnstillingene på emnenivå overstyrer eventuelle varslinger på kontonivå som du har angitt [1]. Klikk på ikonet Lukk [2] for å lukke meldingen.  

Et banner viser som varsler når daglige og ukentlige meldinger er levert [3]. Klikk på ikonet Lukk [4] for å lukke meldingen.

Klikk på bryteren Aktiver varslinger (Enable Notifications) [5] for å aktivere eller deaktivere varslinger for emnet.

Se alle varslingstyper på emnenivå [6] og de oppførte kontaktmetodene dine [7].

Hver varsling har en standard innstilling for leveringsfrekvens. For å se gjeldende leveringsfrekvens for en varslingstype og kontaktmetode, hold markøren over varslingsikonet [8].

Administrer enkeltvarslinger

Hvis du vil administrere en varslingsfrekvens for en emnevarsling, finn varslings- og kontaktmetoden. Klikk deretter på varslingikonet [1]. Du kan velge én av fire alternativer for leveringsfrekvens:

  • Varsle umiddelbart (Notify immediately) [2]: motta varslingene umiddelbart for dette emnet. Disse varslingene kan bli forsinket med opp til en time i tilfelle en faglærer gjør ekstra endringer, noe som forhindrer at du blir spammet av flere meldinger i løpet av en kort periode.
  • Daglig oppsummering [3]: motta daglige oppsummeringer for denne varslingstypen.
  • Ukentlig oppsummering (Weekly Summary) [4]: motta ukentlige oppsummeringer for denne varslingstypen.
  • Varslinger er av (Notifications off) [5]:ingen varslinger blir sendt for denne varslingstypen.

Vis emnevarslingsstatus

Vis emnevarslingsstatus

Du kan se statusen for emnemeldinger på startsiden for emnet. Tasteikonet Vis emnevarslinger viser om emnevarsling er aktivert [1] eller deaktivert [2].